Opbremsning i RS-virus epidemien, men stadig mange smittede og indlagte børn

Den seneste måneds udbrud med Respiratorisk Syncytialvirus (RS-virus) er stadig i fuld gang. Et lille fald i smittekurven den seneste uge tyder på en opbremsning i smitten, men epidemien kan vare uger endnu. Det kan udfordre et allerede presset hospitalsvæsen i efteråret og vinteren. Sådan lyder forudsigelserne i ny risikovurdering fra Statens Serum Institut.

Billede af RS-smitteudvikling

Sensommerens voksende epidemi har fået en opbremsning den seneste uge, men kan fortsat vare et stykke tid endnu, lyder vurderingen fra Statens Serum Institut (SSI).

Danmark har, ligesom flere andre lande, oplevet en kraftig stigning i tilfælde med RS-virus i kølvandet på genåbning af samfundet. Alene i uge 36 blev der påvist over 1.300 tilfælde og i uge 37 over 1.100. Det er tre-fire gange højere end hvad der normalt ses per uge, når de typiske vintersæsoner topper.

”Den seneste uge har vi set et lille fald i den ellers kraftigt opadgående smittekurve. Det tyder på en opbremsning i smitteudviklingen, men den usædvanlige og høje smittespredning med RS-virus vil nok fortsætte et stykke tid endnu, ” siger afdelingslæge, Lasse Vestergaard fra SSI.

RS-virus normalt en vintersygdom

RS-virus optræder normalt mellem december og marts og 2021 er således et usædvanligt år. Med den meget tidlige start er det forventningen af den normale RS-sæson bliver forlænget.

”Udbrud med RS-virus oplever vi typisk i vintermånederne, og vi forventer derfor også at epidemien i år vil vare længere tid end de normale 6-10 uger på grund af den tidlige start. Hvor længe epidemien vil vare, og om vi vil se gentagne bølger af smitte igennem efteråret og vinteren er svært at forudsige,” siger han.

Der er nemlig tale om en usædvanlig situation uden fortilfælde i Danmark. Vi har kun begrænsede erfaringer fra udlandet den seneste tid at trække på. Derfor mangler der et godt sammenligningsgrundlag, og det gør det svært at forudsige med sikkerhed, hvordan den nuværende epidemi vil opføre sig, hvornår den topper, og om den vil fortsætte vinteren over.

På baggrund af de foreløbige overvågningsdata skønner SSI, at der kan være tale om en meget omfattende samfundssmitte, hvoraf vi kun ser toppen. I kombination med den kommende influenzasæson og eventuelle stigninger i smittetallet for covid-19, kan det udfordre sundhedsvæsnet i de kommende måneder.

Læs SSI’s risikovurdering for RS-virus her.

Både tidspunkt og omfang er usædvanligt

Da udbrud af RS-virus normalt ses om vinteren, i lighed med andre luftvejsinfektioner, er tidspunktet for det nuværende udbrud altså helt usædvanligt. Samtidig er der tale om usædvanligt høje smittetal, selv hvis man sammenligner med andre års toppunkt for smitten i vintermånederne.

Positiv-procenten blandt de testede personer er meget høj - 46% og 43% de seneste to uger - og samtidigt ligger antallet af testede personer fortsat lavere, end hvad man tester under normale vinterudbrud af RS-virus. Det tyder på, at der er omfattende RS-virus smitte i samfundet og et stort mørketal.

”Vi befinder os i lidt ukendt land med denne usædvanlige smitteudvikling, som vi mener kan hænge sammen med, at de yngste børn ikke har udviklet tilstrækkelig immunitet, efter en vinter, hvor vi stort set ikke havde RS-virus på grund af covid-19 restriktionerne,” forklarer Lasse Vestergaard.

I vinteren 2020/2021 havde Danmark en meget lav forekomst af en lang række luftvejsinfektioner på grund af de indførte restriktioner og hygiejneforholdsregler overfor covid-19. De restriktioner er nu ophævet, og børn og voksne omgås igen frit imellem hinanden. Det gælder også børn i vuggestuer, børnehaver og skoler.

På grund af den lave eksponering sidste vinter, og dermed den manglende erhvervede immunitet imod RS-virus i hele populationen i den seneste sæson, vil gruppen af også lidt ældre børn nu være ekstra modtagelige overfor RS-virus.

Luftvejsvirus kan udfordre sundhedsvæsenet i efteråret

RS-virus er hovedsageligt påvist hos børn, men kun hos få voksne og ældre personer. Det skyldes, at i øvrigt raske smittede voksne typisk kun vil få milde forkølelsessymptomer. Men i modsætning til de typiske RS-virus sæsoner om vinteren, hvor smitten særligt ses blandt børn under 1½ år, ses nu relativt flere børn med RS-virus i alderen 2, 3 og 4 år.

Fra landets børneafdelinger bliver der lige nu rapporteret mange indlagte børn med RS-virus. SSI vurderer, at samtidige udbrud blandt børn af RS-virus og andre luftvejsvirus som fx influenza og covid-19 kan belaste børneafdelingerne yderligere i løbet af vintermånederne. Det gælder særligt blandt de mindste børn under 2 år, da disse børn ikke vaccineres imod de to sygdomme og samtidig er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af RS-virus.

Der testes ikke rutinemæssigt for RS-virus ved mild sygdom, men derimod ved alvorligere sygdom og overvejelse om indlæggelse. Børn med milde symptomer på luftvejsinfektion bør stadig testes for covid-19.

RS virus smitter ved dråbesmitte og smitte kan begrænses ved

  • At holde fast i Sundhedsstyrelsens retningslinjer imod luftvejssmitte (god hygiejne med hyppig håndvask, afspritning, rengøring, udluftning m.m.)
  • At holde sig hjemme når man er syg med luftvejssymptomer herunder forkølelse
  • At befolkningen er velinformeret om RS-virus - herunder at ældre og svækkede personer kan udvikle alvorlig sygdom med RS-virus.

Følg udviklingen her

Overvågningen af RS-virus er intensiveret. Her kan du kan følge de seneste tal på RS-virus.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI