Hjertemuskelbetændelse efter covid-19-vacciner er mindre alvorlig end efter virusinfektioner

Får man betændelse i hjertemusklen kort tid efter en covid-19-vaccination, er forløbet mindre alvorligt, end hvis man får betændelsen af eksempelvis en covid-19-infektion. Det viser et nyt stort nordisk studie.

Forskere på Statens Serum Institut (SSI) har sammen med kollegaer fra Sverige, Norge og Finland undersøgt hvordan det går patienter med betændelse i hjertemusklen, alt efter om sygdommen er opstået efter vaccination eller efter infektion.

Covid-19-vaccinerne, der bygger på mRNA-teknologien, kan i sjældne tilfælde forårsage betændelse i hjertemusklen. Betændelse i hjertemusklen er et sjældent, men kendt fænomen efter primært virusinfektioner. Det opstår oftest hos unge og raske mænd. Symptomerne kan være åndenød og brystsmerter. De fleste tilfælde går over af sig selv, men i enkelte alvorlige tilfælde kan hjertemuskelbetændelsen føre til hjertesvigt. Heldigvis tyder alt nu på, at tilfælde der optræder efter en vaccination, er mildere end hjertemuskelbetændelse efter en infektion.

Data fra 7.292 patienter er blevet undersøgt

Det nye fællesnordiske studie omfattede alle tilfælde af betændelse i hjertemusklen i Danmark, Norge, Sverige og Finland i perioden 2018 til2022. Det drejede sig om 7.292 tilfælde, hvoraf 530 var opstået kort tid efter vaccination, 109 var opstået kort tid efter covid-19-infektion og de resterende 6.653 højest sandsynligt var opstået efter andre virusinfektioner.

Forskerne fulgte patienterne i 90 dage efter, de havde fået stillet diagnosen på et hospital og undersøgte, om der var en sammenhæng mellem den formodede årsag til hjertemuskelbetændelsen og risikoen for at blive genindlagt på hospitalet, for at få hjertesvigt eller for at dø.

Tilfælde der opstod efter vaccination var mildere

Forskerne fandt, at patienter med hjertemuskelbetændelse, der var opstået kort tid efter vaccination, var henholdsvis 21%, 44% og 52% mindre tilbøjelige til at blive genindlagt, til at få hjertesvigt og til at dø, end patienter der havde fået sygdommen af anden årsag.

Hos 12-til-39-årige der ellers var sunde og raske, før de blev ramt af hjertemuskelbetændelse, var risikoen for at få hjertesvigt eller for at dø, hvis man havde fået sygdommen i forbindelse med covid-19 i stedet for efter vaccination hele 6 gange forøget.

”Vores resultater er betryggende og peger i retning af, at der er tale om en mildere form for hjertemuskelbetændelse efter vaccination, end den form for hjertemuskelbetændelse, der normalt forekommer. Sammenligner vi direkte med covid-19-infektion, er der stor forskel på sværhedsgraden. Vi observerede en markant forøgelse af risikoen for hjertesvigt og død for de tilfælde der opstod efter covid-19-infektion sammenlignet med de tilfælde der opstod efter vaccination,” fortæller professor Anders Hviid, afdelingschef på SSI, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Studiet er netop blevet publiceret i det prestigiøse medicinske tidsskrift BMJ Medicine: "Clinical outcomes of myocarditis after SARS-CoV-2 mRNA vaccination in four Nordic countries: population based cohort study"

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI