Brug af FFP2/3-masker i sundhedssektoren

Midlertidig lempelse af 3-timers tidsgrænse for FFP2/3-masker i sundhedssektoren

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) har rettet henvendelse til Arbejdstilsynet med henblik på midlertidig lempelse af 3-timers tidsgrænsen for anvendelse af FFP2- og FFP3-masker inden for hospitalsvæsenet, se At-vejledning om åndedrætsværn D.5.4 (2008). Ifølge At-vejledningen må man normalt kun arbejde med et filtrerende åndedrætsværn i 3 timer i løbet af en arbejdsdag. Hvis arbejdsgiveren ved, at de 3 timer bliver overskredet inden, arbejdet går i gang, skal der stilles enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed eller luftforsynet åndedrætsværn til rådighed.

Ønsket om lempelse skyldes den aktuelle situation med stigende belastning af hospitalernes afdelinger med covid-19-patienter, hvoraf mange har behov for intensiv eller anden behandling, som kan kræve, at der anvendes FFP2- og FFP3-masker. Denne belastning kan gøre arbejdsplanlægningen vanskelig, dvs. sikring af at der er tilstrækkeligt og kvalificeret personale til stede døgnet rundt, samtidig med tidsbegrænsningen for det enkelte personalemedlem mht. brug af FFP2/3-masker. 

Brugen af ovennævnte turboenheder eller luftforsynede åndedrætsværn kræver en række forudsætninger opfyldt, bl.a. at indretningen sikrer på- og aftagning uden risiko for indirekte kontaktsmitte, og at hætte/hoveddel og slange er engangs- eller alternativt kan opbevares og desinficeres på betryggende vis mellem brug. CEI vurderer, at disse forudsætninger ikke kan opfyldes i praksis på alle danske hospitaler med covid-19-patienter. Der er derfor behov for en midlertidig udvidelse af tidsgrænsen på 3 timer for anvendelse af FFP2/3-masker. 

Arbejdstilsynet har accepteret en midlertidig lempelse under følgende forudsætninger:

  • Lempelsen er gældende for hospitaler i forbindelse med undersøgelse, pleje og behandling af patienter mistænkt for eller med påvist covid-19.
  • Lempelsen gælder ikke for de personalemedlemmer, som oplever gener ved brug af åndedrætsværn – her er 3-timers-grænsen stadig gældende.
  • Arbejdstilsynet henstiller dog fortsat til, at arbejdet så vidt muligt planlægges, så det undgås, at personalet skal have maskerne på i lang tid ad gangen.
  • Lempelsen er gældende i aktuelle periode, hvor der er spidsbelastning af hospitalerne pga. højt indlæggelsestal, som pga. 3-timers-grænsen udfordrer arbejds- og vagtplanlægning. Når situationen normaliseres, træder 3-timers-grænsen i kraft igen.

Se også Spørgsmål og svar på Arbejdstilsynets hjemmeside.