Langt de fleste covid indlagte har reelt en covid-19 diagnose - men andelen er faldende på grund af omikron

Fra oktober/november til december faldt andelen af personer, der blev indlagt på grund af covid-19 fra 75% til 73%. Samtidig steg andelen af nyindlagte med en anden diagnose til 23% i december. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Billede af coronavirus 02

Bliver man indlagt på grund af, at man er syg med covid-19 eller på grund af en anden diagnose?

Spørgsmålet er blevet livligt debatteret under covid-19-epidemien. Nu slår den seneste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI) imidlertid fast, at det fortsat er langt de fleste covid-19-relaterede nyindlagte, der indlægges på grund af covid-19 – altså med en covid-19-diagnose. Men andelen falder.

Se den nye tendensrapport.

Ifølge rapporten faldt andelen af personer, der blev indlagt på grund af en covid-19 diagnose, fra 75% i oktober/november til 73% i december. Og samtidig steg andelen af nyindlagte med en anden diagnose fra 22% til 23%.

Nyindlagte inddeles i tre grupper

Det er først gang, at tendensrapporten indeholder denne opdeling. Rapporten vil fremover løbende opgøre de covid-19-relaterede nyindlæggelser i tre grupper: Indlagte med en covid-19-diagnose, indlagte med en luftvejs- eller observationsdiagnose, der kan være covid-19 eller indlagte med en anden diagnose.

Rapporten viser også, at alder spiller en rolle i forhold til, om man indlægges på grund af covid-19 eller på grund af en anden diagnose.

Andelen af personer, der er indlagt på grund af covid-19, er således højere blandt dem fra 60 år og opefter (cirka 78%) og lavere blandt de 0-59-årige (cirka 69%).

Covid-19-epidemien stiger kraftigt

Tendensrapporten bekræfter, at covid-19-epidemien stiger kraftigt i disse uger. Fra uge 51 steg antallet af nye tilfælde med 56% til 2.054 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Samtidig steg antallet af nye indlæggelser med 37% til 1.140 i uge 52.

Det er en klar stigning fra den forrige tendensrapport, der dækkede udviklingen fra uge 49 til 50. Her var de tilsvarende tal 50% (nye covid-19-tilfælde) og 16% (nye indlæggelser).
”Smitten er stadig på sit højeste niveau under hele covid-19-epidemien. Og vi skønner, at den nu er drevet alene af omikron”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Hun fortsætter:

”Antallet af indlæggelser stiger stadig ikke med samme vækst som antallet af smittede. Men niveauet for nyindlæggelser og det totale antal indlagte nærmer sig niveauet i slutningen af januar sidste år.”

Totalt set lå incidensen på 2.054 tilfælde pr. 100.000 i uge 52 mod 1.316 tilfælde pr. 100.000 i uge 51.

Generelt ligger incidensen nu på over 1.000 pr. 100.000 for alle aldersgrupper. Den eneste undtagelser er de 70+-årige.

De 20-24-årige har lagt sig i spidsen

Mens det i mange uger har været de 6-11-årige, der har ført an de højeste smittetal i covid-19-epidemien, er det nu de 20-24 årige.

De havde i uge 52 en incidens på 3.399 tilfælde pr. 100.00 mod 1.916 tilfælde pr. 100.000 i uge 50. Det er den højeste incidens på noget tidspunkt under epidemien. På de næste pladser kommer de 16-19 årige og de 25-29-årige med incidenser på henholdsvis 3.219 og 3.107 tilfælde pr. 100.000.

”Det er tydeligt, at smitten blandt de 6-11-årige er faldet markant, efter at skolebørnene blev sendt hjem før jul. Vi kommer til at følge tæt, hvordan det kommer til at gå med smitten i denne gruppe, når de nu fysisk kommer tilbage i skolerne”, siger Rebecca Legarth.

Stigende smitte på plejehjem

Tallene i rapporten viser også, at smitten er steget kraftig på plejehjemmene mellem uge 51 og uge 52.

Mens der i uge 51 blev konstateret 190 covid-19-tilfælde blandt plejehjemsbeboere, var tallet helt oppe på 596 tilfælde i uge 52. Det svarer til mere end en tredobling på blot en uge.

Der var 12 covid-19-relaterede dødsfald blandt beboere på plejehjem i uge 52.

Læs mere

Se den nye tendensrapport.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI