Kontakttallet faldt i uge 33

Faldet i kontakttallet for indlagte kan blandt andet skyldes, at færre ældre og flere unge smittes. Samtidig er der stadig en høj andel af personer med anden herkomst end dansk blandt de smittede.

Billede af coronavirus 02

Der blev påvist 880 nye COVID-19-tilfælde i uge 33. Det viser de seneste tal og risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI). Tallene er opgjort tirsdag den 18. august klokken 08.00.

De 880 tilfælde er samme høje niveau som i uge 32, hvor der blev påvist 890 tilfælde. Samtidig blev der dog testet knap 24% flere. Dermed nåede antallet af testede på en uge op på 207.900.

Færre indlagte

På grund af det stigende antal tests faldt positivprocenten fra 0,53 til 0,42.

I uge 33 sås også et fald i antallet af nyindlagte fra 32 til 23 og i antallet af indlagte samlet set, der ved ugens udgang var på 12 personer.

Disse fald blev direkte afspejlet i kontakttallet som i forhold til uge 32 faldt til 0,5 for indlagte og 1,0 for påviste tilfælde.

”Faldet i antal indlagte kan blandt andet skyldes, at der er sket et skift i aldersfordelingen blandt de smittede med få tilfælde i gruppen fra 80 år og op og flere tilfælde i de yngre aldersgrupper fra 7-19 år”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI og fortsætter:

”Men det skyldes formentlig også, at der testes stadig flere, og at virus dermed også påvises hos flere med ingen eller kun milde symptomer.”

Stadig mange tilfælde i Aarhus

Aarhus Kommune er stadig den kommune, der har flest smittede i forhold til antallet af borgere. Her lå forekomsten i uge 33 på 78,6 tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

”I uge 32 var forekomsten i Aarhus Kommune oppe på 99,1 tilfælde pr. 100.000 indbyggere, så noget kunne tyde på, at smitteaktiviteten i kommunen er toppet”, siger Tyra Grove Krause.

Der var i uge 33 i alt 76 kommuner med COVID-19-smittede. Blandt dem havde 8 kommuner en forekomst på mere end 20 smittede for hver 100.000 indbyggere.

Fortsat overvægt af smittede med ikke-vestlig baggrund

Hvis man ser på, hvem der bliver smittet, var der stadig en overvægt i uge 33 af COVID-19-tilfælde blandt personer med anden herkomst end dansk, og især med ikke-vestlig baggrund.

Ud af de 880 påviste tilfælde havde 62% således en anden herkomst end dansk, selvom denne befolkningsgruppe kun udgør 14% af befolkningen. De hyppigste tilhørslande var Somalia, Libanon og Tyrkiet.

”Vi har set en overvægt af personer med ikke-vestlig baggrund blandt de smittede fra aldersgruppen 20-64 år, men de seneste to uger har der også været en stigende andel af tilfælde i aldersgruppen 3-19 år”, siger Tyra Grove Krause.

Hun mener, at stigningen blandt andet er udtryk for stigende testaktivitet og kontaktopsporing i netop disse grupper.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil