En verden uden polio?

Polio er tættere på end nogensinde at være udryddet i hele verden, og WHO har siden maj 2014 erklæret international spredning af poliovirus (både vildtype og vaccinetype) for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning.

På det seneste møde i WHO’s krisekomité den 14. november 2017 blev der gjort status på bestræbelserne for at udrydde polio. Med blot 15 tilfælde af polio forårsaget af vild poliovirus (VPV) i 2017 indtil nu, er der tale om det laveste antal nogensinde. Tilfældene begrænser sig til blot to lande, Afghanistan og Pakistan. I hele 2016 blev der påvist i alt 37 tilfælde, se tabellen. Desværre er der også påvist 80 tilfælde af polio forårsaget af et vaccinevirus, som har genvundet sin evne til at give sygdom, såkaldt cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVDPV)*. Disse tilfælde er primært set i Syrien, men også i Den Demokratiske Republik Congo. WHO er bekymret for de lande, hvorfra der er påvist spredning, men også for de vaccinevirus-udløste tilfælde, som alle skyldes vaccinestamme-poliovirus type 2. Denne bekymring skyldes blandt andet, at vild poliovirus type 2 er udryddet, og at man derfor globalt er holdt op med at vaccinere med oral poliovaccine mod type 2 tilbage i april 2016.

WHO oversigt over lande med poliovirus

Aktuelt spredes poliovirus fra Afghanistan, Pakistan og Nigeria. Nigeria rapporterede senest om tilfælde af vild poliovirus og cirkulerende vaccinestamme-poliovirus henholdsvis den 21. august og 28. oktober 2016, men en stor del af befolkningen i det nordlige Nigeria er helt eller delvist utilgængelig for vaccination, og WHO’s krisekomité vurderer, at der med stor sandsynlighed cirkulerer uerkendt poliovirus i denne del af landet, og at der er risiko for spredning herfra til nabolandene.

Det betyder, at der fortsat, og i medfør af det internationale sundhedsregulativ (IHR), er krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i enten Afghanistan, Pakistan eller Nigeria, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

De danske myndigheder anbefaler fortsat, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.
Hvis man allerede er revaccineret inden for 12 måneder (og rejser ud af landet igen inden for denne periode) skal man medbringe sit almindelige vaccinationskort som bevis for vaccinationen.

Ved rejser til lande hvor vild poliovirus og cirkulerende vaccinestamme-poliovirus er påvist inden for de seneste 3 år, men hvor der ikke er tegn på spredning til andre lande, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til Cameroun, Guinea, Laos, Madagaskar, Mozambique, Myanmar og Ukraine.