De første erfaringer med at bruge spildevand til at overvåge SARS-CoV-2 i Danmark

I dag kommer en rapport om erfaringerne fra afprøvningsperioden i juli måned. De viser blandt andet, at i de områder, hvor der var personer, der blev testet positive for SARS-CoV-2, fandt man også virus i spildevandet. Og omvendt.

Billede af toilet 01

I juli måned blev der indført et system med daglige analyser for SARS-CoV-2-virus i spildevand fra 16 rensningsanlæg og 4 pumpestationer på tværs af hele landet.

Siden er flere anlæg blevet koblet på ordningen. I øjeblikket undersøges prøver fra mere end 50 rensningsanlæg hver tredje dag. Flere kobles løbende på overvågningen, så der i alt vil være 200 anlæg inden for den kommende måned.

I dag offentliggør Statens Serum Institut (SSI) en rapport om erfaringerne fra afprøvningsperioden i juli måned.

Læs rapporten her

600 prøver i juli

I løbet af juli blev der taget i alt 600 prøver fra de 16 anlæg og 4 pumpestationer, som derefter blev analyseret.
Resultaterne blev samtidig offentliggjort hver uge på SSI’s hjemmeside. Den nye rapport beskriver disse indledende resultater. Konklusionen er, at spildevandsovervågningen vil være et brugbart redskab i den fremtidige overvågning.

Rapporten understreger dog også, at metoden løbende skal udvikles, forbedres og evalueres.

De vigtigste resultater

De vigtigste resultater og erfaringer er:

  • Der var en sammenhæng mellem påvist SARS-CoV-2 i spildevandet og smittede personer i området. Det vil sige, at i områder, hvor der var personer, der blev testet positive for SARS-CoV-2, blev der også fundet virus i spildevandet. Og omvendt.
  • I Skagen sås en stigning af virusindholdet i spildevandet forud for en stigning i incidensen i befolkningen. Det viste sig, at der var et egentligt udbrud i gang. Der var dog også andre områder i landet, hvor der sås en stigning i, hvor meget virus man kunne måle i spildevandet, uden at der senere viste sig at være et udbrud i gang.
  • Overordnet set kunne man ikke regne baglæns fra mængden af målt virus i spildevandet til incidensen i det pågældende område. Altså beregne ud fra spildevandsprøverne hvor mange borgere, der ville blive testet positive.
  • For nogle af de udvalgte rensningsanlæg og pumpestationer var der store udsving i mængden af virus i spildevandet. En vigtig grund til det er den store variation i, hvor meget virus-materiale de smittede personer udskiller hver dag. Udsvingene kan også skyldes andre forhold, som mekaniske problemer med prøvetagningen og laboratorietekniske udfordringer.
  • Det var muligt, at sekvensere på den blanding af virus, der blev fundet i spildevandet. Derved kunne man se, hvilke varianter der var dominerende. Og man vil fremover også kunne opfange et skift i den dominerende variant.

Systemet optimeres

SSI arbejder nu videre med at optimere alle de enkelte dele af det samlede overvågningssystem af SARS-CoV-2 i spildevandet. Arbejdet er baseret på, hvad man har lært fra overvågningens første fase i juli.

”Den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand fortsætter. Den vil i løbet af den kommende måneds tid blive opskaleret til at dække mere end 200 renseanlæg og pumpestationer og derved dække størstedelen af de danske husstande”, siger afsnitsleder Steen Ethelberg fra SSI, der er tovholder på projektet.

Læs mere

Læs rapporten her

Læs tidligere nyhed, da projektet blev sat i gang

Se seneste data her

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI