Flere danske børn vaccineres, når forældrene påmindes

Markant flere børn får de anbefalede børnevaccinationer, efter at Statens Serum Institut er begyndt at sende påmindelsesbreve ud til forældre, hvis børn mangler en eller flere vacciner. Det viser en ny evaluering, som er blevet publiceret i det internationale tidsskrift Eurosurveillance torsdag i forbindelse med Verdenssundhedsorganisationen WHO's European Immunization Week 24.-30. april. Derfor undersøger Statens Serum Institut nu muligheden for løbende udsendelse af påmindelser.

Statens Serum Institut har siden maj 2014 sendt påmindelsesbreve til forældre, hvis børn mangler én eller flere vacciner i børnevaccinationsprogrammet, når de fylder 2, 6 ½ og 14 år. Tidligere undersøgelser blandt forældre har nemlig vist, at forglemmelse er en af de allerhyppigste årsager til manglende vaccination. En evaluering af effekten af Påmindelsesordningen for de 2-årige og de 6 ½-årige publiceres i dag i det internationale medicinske tidsskrift Eurosurveillance, og resultaterne er meget positive.

"Evalueringen viser, at påmindelsesbrevene er et meget effektivt middel til at få flere børn vaccineret og dermed beskyttet mod smitsomme sygdomme, som kan være alvorlige, f.eks. mæslinger. Påmindelsesordningen har f.eks. betydet, at der er blevet givet over fire gange så mange MFR-2-vaccinationer til 6 ½ -årige i de seks måneder efter påmindelsen, i forhold til året før da der endnu ikke blev udsendt påmindelser - en vaccine de ifølge børnevaccinationsprogrammet skulle have haft som 4-årige, men som mange altså ikke havde fået, før de fik påmindelsen. De mange ekstra vaccinationer har betydet, at vaccinationsdækningen for MFR-2 er steget markant med hele 5 procentpoint i denne gruppe", siger læge Camilla Hiul Suppli, fra Statens Serum Institut, der står bag evalueringen.

Udvidelse af Påmindelsesordning overvejes

De gode resultater betyder, at Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen nu har overvejelser om at udvide Påmindelsesordningen:

"Påmindelsesbreve har vist sig at være en effektiv måde at samle op på de børn, der ikke er blevet vaccineret. Næste skridt kunne være en mere løbende udsendelse af påmindelser, så man er på forkant, og der ikke kun samles op halve og hele år efter, at vaccinationerne skulle have været givet", siger Camilla Hiul Suppli.

Tæt overvågning vigtig for at forebygge mæslingeudbrud

Det er helt unikt, at Danmark har et nationalt vaccinationsregister - Det Danske Vaccinationsregister (DDV) - hvor Statens Serum Institut kan hente oplysninger, der gør det muligt at overvåge tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet tæt og hurtigt sætte ind over for dalende tilslutning:

"Den tætte overvågning af vaccinationstilslutningen er vigtig for, at vi kan vurdere risikoen for, at der kan opstå udbrud af smitsomme sygdomme som f.eks. mæslinger. Indtil videre er vi i Danmark gået fri af det mæslingeudbrud, der raser i mange europæiske lande i øjeblikket, og som siden starten af 2016 og indtil 1. marts 2017 har ramt 5291 mennesker, både børn og voksne, og kostet 23 livet, herunder fire uvaccinerede børn under 1 år", siger Peter Henrik Andersen, Afdelingslæge i Statens Serum Instituts Afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse.

"I Danmark har vi generelt en høj vaccinationsdækning for mæslinger og de andre børnesygdomme, der indgår i børnevaccinationsprogrammet, sammenlignet med de europæiske lande, hvor vi aktuelt ser udbrud. Hvis der er en tilstrækkelig stor tilslutning til børnevaccinationsprogrammet, forhindres udbrud af f.eks. mæslinger. Også svage børn med immunsvækkelse, der ikke tåler vaccination, bliver beskyttede pga. flokimmuniteten. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at overvåge vaccinetilslutningen tæt og udvikle indsatser som Påmindelsesordningen, der skal sikre endnu højere vaccinationsdækning", siger Peter Henrik Andersen.

For at opnå flokimmunitet mod mæslinger, som er en af de mest smitsomme sygdomme, der findes, skal 95% af befolkningen være vaccineret med begge de to MFR-vacciner. Danmark er et af de lande, hvor det aktuelle mæslingeudbrud ikke har fået fat, primært pga. vores trods alt høje vaccinationsdækning. Fra udbruddet i Rumænien startede i januar 2016 og indtil nu, er der kun påvist fire tilfælde af mæslinger i Danmark, og ingen af dem stammede fra det aktuelle udbrud fra Rumænien. De var alle importerede efter udlandsrejse, og der blev ikke påvist videre smitte i Danmark. Ud over det aktuelle udbrud cirkulerer mæslinger også i en række andre lande.

Læs mere om det aktuelle udbrud af mæslinger i Europa på ECDC's hjemmeside

Læs den videnskabelige artikel i Eurosurveillance:
Written reminders increase vaccine coverage in Danish children - evaluation of a nationwide intervention using the Danish Vaccination Register, 2014-2015

European Immunization Week (EIW) 24.-30. april 2017
Verdenssundhedsorganisationen WHO markerer European Immunization Week (EIW) 24.-30. april 2017. Formålet er at skabe opmærksomhed omkring, hvor vigtig vaccination er for befolkningens sundhed.