11 tilfælde af multiresistent tuberkulose i Danmark i år

Dette er det højeste antal af multiresistent tuberkulose (TB) tilfælde nogensinde registreret herhjemme sammenholdt med normalt to tilfælde årligt.

Tuberkulose 01

I Danmark har der de seneste mange år været cirka 2 tilfælde af multiresistent tuberkulose (TB) om året. I år forholder det sig anderledes. Til dato har Statens Serum Institut registreret 11 tilfælde af multiresistent TB i Danmark, selvom året ikke er slut endnu.

Multiresistent tuberkulose er en særlig alvorlig form for TB, hvor tuberkulosebakterierne er resistente over for de to vigtigste antibiotika, kaldet Isoniazid og Rifampicin, som man bruger til behandling af TB.

Begrænset spredning her i landet

Bortset fra et mindre udbrud af multiresistent tuberkulose blandt danskere i 2018, så ses multiresistent TB normalt kun sporadisk her i landet i form af importerede tilfælde fra områder i verden, hvor der er højere forekomst af multiresistens. Det drejer sig især om Østeuropa og Sydøstasien.

Dette er på baggrund af de foreløbige data også tilfældet for 6 af de 11 tilfælde, som allerede er konstateret i år. For de 5 øvrige tilfælde er 2 set i samme familie, 2 kollegaer mens 1 tilfælde er relateret til de tidligere beskrevne udbrud af multiresistent tuberkulose blandt danskere i 2018. Ti af de 11 tilfælde er af udenlandsk oprindelse; 7 fra Østeuropa, heraf 2 fra Ukraine, 2 fra Sydøstasien og 1 fra Vestafrika.

Multiresistent TB skal tages alvorligt

Selvom de absolutte tal for multiresistent TB i Danmark er små, og der normalt kun ses begrænset smittespredning, så bør man være opmærksom på stigningen.

”Multiresistent TB er en meget alvorlig sygdom, hvor den enkelte patient har behov for en kompliceret behandling med flere forskellige antibiotika i lang tid (måneder til år). Behandlingen er ganske kostbar, når man lægger alle udgifter sammen,” siger professor og overlæge Troels Lillebæk fra SSI. Han er afdelingschef i Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier. Han fortsætter:

”Multiresistent TB kan være forbundet med mange komplikationer og bivirkninger. Derfor er det vigtigt, at multiresistent TB diagnosticeres så hurtigt som muligt, så den enkelte patient får korrekt behandling. Herved reducerer man forekomsten af komplikationer for den enkelte patient. Samtidig mindsker man spredningen af multiresistent TB i samfundet.”

Man skal forhindre smittespredning

Hver gang, man opdager et nyt tilfælde af multiresistent TB, er det vigtigt, at man leder efter smittekilden og andre smittede og syge. Herved begrænser man spredningen af multiresistente bakterier mest muligt. Man kan så tilbyde dem, der er smittede, men ikke har udviklet sygdom, forebyggende behandling, som forhindrer sygdommen i at bryde ud. Dem, der er syge, tilbydes fuld behandling.

"Selvom man foretager grundig smitteopsporing, kan det dog godt være svært at identificere alle smittede og syge, så det er sandsynligt, at vi vil se flere tilfælde af multiresistent TB i fremtiden," siger Troels Lillebæk og fortsætter:

”Det er en alvorlig situation for den enkelte, der rammes af multiresistent TB, men der er sket store behandlingsfremskridt de seneste par år, og næsten alle tilfælde i Danmark helbredes. Og da der indtil nu kun er set begrænset smittespredning her i landet, så truer multiresistent TB ikke samfundet som sådan.”

Stort problem i resten af verden

På verdensplan har de sidste årtiers øgede forekomst af multiresistent TB gjort sygdommen til en af de største globale sundhedstrusler.

”I Danmark er vi i stand til at helbrede de fleste multiresistente TB-patienter, men i resten af verden lykkes det kun at helbrede ca. halvdelen af de ca. 500.000 multiresistent patienter.”

”Heldigvis er der mere effektive og hurtigere virkende behandlingsmuligheder på vej. I de fleste tilfælde kan behandlingen forkortes til ca. 6 måneder mod tidligere 9-18 måneder, men desværre findes en stor del af de multiresistente tilfælde i dele af verden, hvor man har begrænsede ressourcer og dermed ikke samme adgang til den nye behandling,” siger Troels Lillebæk.

Resistens opdages hurtigt i Danmark

I Danmark opdages multiresistent TB hurtigt. Alle prøver fra mulige TB-patienter undersøges i Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI, hvor alle prøver fra nye TB-patienter får foretaget en hurtig DNA-baseret resistensbestemmelse, som i de fleste tilfælde kan besvares samme dag som prøven modtages.

Herved sikrer man sig, at TB-patienter hurtigst muligt får virksom behandling til gavn for såvel den enkelte som samfundet.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI