Kontakt

Har du brug for at kontakte Statens Serum Institut (SSI)? Her finder du kontaktinformation og åbningstider i SSI's reception.

Under coronaudbruddet

Alle henvendelser fra journalister skal gå gennem pressetelefonen: 2260 1123. Henvendelser bliver besvaret mandag - torsdag 9.00-16.00 og fredag 9.00-15.30. Nummeret kan kun anvendes til telefonopkald - ikke til sms.

Skriv gerne til vores pressemail presse@ssi.dk. Pressemailen besvares på hverdage i tidsrummet 8.00-16.00. Vi kan ikke garantere svar på henvendelser samme dag.

Læs mere i vores presserum 

Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

T. 3268 3268
F. 3268 3868
CVR: 46 83 74 28
EAN: 5798000362192
@. serum@ssi.dk

Borgere skal kontakte egen læge
SSI rådgiver ikke borgere om private sundheds- og sygdomsforhold, herunder vaccination. Skriver eller ringer du os, vil vi henvise til din læge eller en vaccinationsklinik. Din læge kan evt. kontakte SSI. 

Her er eksempler på emner, som SSI derfor ikke rådgiver om eller svarer på:
  • Hvilke vaccinationer du skal have, herunder ved udlandsrejser.
  • Hvilke vaccinationer du eller dit barn har fået tidligere.
  • Diagnoser og behandling.

Her finder du information om børnevaccination og rejsevaccination. På sundhed.dk kan du bl.a. se, hvilke vaccinationer der er registreret i Det Danske Vaccinationsregister for dig og dine børn.

Vælger du at skrive til SSI, så send din mail sikkert via borger.dk. Det giver dig sikkerhed for at eventuelle personoplysninger ikke havner i de forkerte hænder  og vi er sikre på, at mailen rent faktisk kommer fra dig.


Åbningstider

Receptionen

Vores reception er åben mandag - fredag kl. 7.00-18.00.

SSI’s kontortid

SSI's normale kontortid er:
mandag-torsdag kl. 8.00-15.30.
fredag kl. 8.00-15.00.


Direkte telefonnumre for sundhedsfagligt personale

Sundhedsfagligt personale kan kontakte SSI for råd og vejledning på nedenstående direkte telefonnumre. Bemærk, at SSI ikke rådgiver borgere om personlige sundheds - og sygdomsforhold, som derfor ikke kan henvises til SSI (bortset fra Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA).

Afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse

OBS: I ugerne 27-32 er der lukket for telefonisk rådgivning i afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på onsdage. Henvendelser om hasteudlevering af vacciner og immunglobulin efter udsættelse for smitte kan dog fortsat ske.

Telefontid, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Der gives også skriftlig rådgivning pr. e-mail via adressen epiinfo@ssi.dk.

Diagnostik
Klik her for direkte telefonnumre til SSI's diagnostiske afdelinger.

Center for Biosikring og Bioberedskab
Ved en akut biologisk hændelse skal vagthavende ved Center for Biosikring og Bioberedskab kontaktes på telefon 3268 8127.

Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA
Borgere og sundhedsfaglige kan få svar på spørgsmål om MRSA 398 (også kaldet svine-MRSA) ved at kontakte SSI's rådgivningstjeneste. Rådgivningstjenesten kan kontaktes både telefonisk og via mail.

Se rådgivningstjenestens telefonnummer og træffetider.

Det veterinære beredskab
Har du spørgsmål vedrørende veterinær diagnostik, kan du kontakte det veterinære beredskabs callcenter. Callcenteret kan enten svare på dit spørgsmål med det samme eller stille dig videre til rette vedkommende.

Se det veterinære beredskabs telefonnummer og træffetider.

Antibiotikaresistens
Har du spørgsmål til analyser, vedrørende en specifik resistensmekanisme eller bakterie, eller vil du have mere overordnet information, der vedrører afdelingernes områder og funktion samt pressehenvendelse, kan du finde kontaktinformationer her.

Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI
Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI, skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen efter gældende regler.

Ved henvendelse til SSI om en mulig alvorlig eller uventet bivirkning, som ikke allerede er anmeldt, har SSI indgået aftale med visse producenter (p.t. AJ Vaccines, GSK og Crucell/v. Janssen) om at registrere bivirkningen og videresende den til producenten (dette erstatter ikke eventuel anmeldepligt til Lægemiddelstyrelsen).

I dagtiden kan du kontakte Infektionsepidemiologi & Forebyggelse på telefon 3268 3038. Uden for dagtid kan du kontakte vagthavende i Infektionsepidemiologi & Forebyggelse på telefon 4131 7404


Gæstekort

I receptionen får du udleveret et gæstekort til SSI's område. Bemærk, at der er p-pladser inde på området. Klik her for at se, hvor du finder receptionen, og hvordan du bruger gæstekortet.


Find vej til SSI

Klik her for at få kørselsvejledninger mv.


E-mail

Hvis du sender følsomme personoplysninger til os, bør du altid anvende sikker e-mail. Læs mere under Sikker kommunikation med SSI.