Kontakt

Har du brug for at kontakte Statens Serum Institut?

Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon nr.: 3268 3268
CVR: 46 83 74 28
EAN: 5798000362192
@. serum@ssi.dk

OBS - Borgere skal kontakte egen læge om private sundheds- og sygdomsforhold

SSI rådgiver ikke borgere om private sundheds- og sygdomsforhold, herunder vaccination. Skriver eller ringer du os, vil vi henvise til din læge eller en vaccinationsklinik. Din læge kan evt. kontakte SSI. 

Her er eksempler på emner, som SSI derfor ikke rådgiver om eller svarer på:
  • Hvilke vaccinationer du skal have, herunder ved udlandsrejser.
  • Diagnoser og behandling.

Her finder du information om børnevaccination og rejsevaccination. På sundhed.dk kan du bl.a. se, hvilke vaccinationer, der er registreret i Det Danske Vaccinationsregister for dig og dine børn.

Hvis du som borger har spørgsmål til SSI’s behandling af personoplysninger eller til dine rettigheder i den forbindelse, kan du kontakte SSI’s afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed ved at sende en mail til ssidatabeskyttelse@ssi.dk. Hvis din henvendelse indeholder fortrolige oplysninger om dig eller en anden person, bør du altid sende din henvendelse til SSI som sikker post, eksempelvis via borger.dk.
Læs mere på Sikker kommunikation med SSI 

Vælger du at skrive til SSI, så send din mail sikkert via borger.dk. Det giver dig sikkerhed for, at eventuelle personoplysninger ikke havner i de forkerte hænder – og vi er sikre på, at mailen rent faktisk kommer fra dig.

Åbningstider

SSI's hovednummer: 3268 3268

SSI’s kontortid

SSI's reception er åben mandag til fredag kl. 7.00-18.00.

SSI's normale kontortid er:
mandag-torsdag kl. 9.00-15.00.
fredag kl. 9.00-14.30.

Gæstekort

I receptionen får du udleveret et gæstekort til SSI's område. Bemærk, at der er p-pladser inde på området. Klik her for at se, hvor du finder receptionen, og hvordan du bruger gæstekortet.

E-mail

Hvis din henvendelse til SSI indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om dig eller en anden person (f.eks. cpr-nummer eller helbredsoplysninger), bør du altid anvende sikker kommunikation. Læs mere under Sikker kommunikation med SSI.

 

Pressehenvendelser kun for journalister

Pressetelefon nr. 2260 1123.
Henvendelser bliver besvaret mandag - torsdag 9.00-16.00 og fredag 9.00-15.30. Nummeret kan kun anvendes til telefonopkald - ikke til sms.

Pressemail: presse@ssi.dk.
Pressemailen besvares mandag - fredag mellem 8.00-16.00. Vi kan ikke garantere svar på henvendelser samme dag.

Læs mere i vores presserum

 

Direkte telefonnumre for sundhedsfagligt personale

Sundhedsfagligt personale kan kontakte SSI for råd og vejledning på nedenstående direkte telefonnumre.

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Tidsperiode Henvendelser vedrørende Dage Tidsrum Nummer
Hverdage, dagtid
Børnevacciner, smitsomme sygdomme, udlevering af vacciner og immunglobulin efter udsættelse for smitte*, alvorlige infektioner og sygdomsudbrud.

Mandag - tirsdag
Torsdag - fredag 

8.30 - 11.00

3268 3037
Onsdag 12.30 - 15.00
*Hasteudlevering af vacciner og immunglobulin efter udsættelse for smitte kan også ske ved henvendelse på følgende nummer i nævnte tidsrum:

Mandag - torsdag

8.00 - 15.30

3268 3038
Fredag
8.00 - 15.00
Aften/nat
Lørdage, søndage, helligdage
Hasteudlevering af vacciner og immunglobulin efter udsættelse for smitte, alvorlig infektioner og sygdomsudbrud.

Hverdage

15.30 - 8.30
(fredag fra 15.00)

4131 7404
Lørdag - søndag
Helligdage
Hele døgnet

Der gives også skriftlig rådgivning pr. e-mail via adressen epiinfo@ssi.dk.

 

Center for Biosikring og Bioberedskab

Ved en akut biologisk hændelse skal vagthavende ved Center for Biosikring og Bioberedskab kontaktes på telefon 7020 6606.

Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA

Borgere og sundhedsfaglige kan få svar på spørgsmål om MRSA 398 ved at kontakte SSI's rådgivningstjeneste om husdyr-MRSA. Rådgivningstjenesten kan kontaktes både telefonisk og via mail.

Se rådgivningstjenestens telefonnummer og træffetider.

Det veterinære beredskab

Har du spørgsmål vedrørende veterinær diagnostik, kan du kontakte det veterinære beredskabs callcenter. Callcenteret kan enten svare på dit spørgsmål med det samme eller stille dig videre til rette vedkommende.

Se det veterinære beredskabs telefonnummer og træffetider.

Antibiotikaresistens

Har du spørgsmål til analyser, vedrørende en specifik resistensmekanisme eller bakterie, eller vil du have mere overordnet information, der vedrører afdelingernes områder og funktion samt pressehenvendelse, kan du finde kontaktinformationer her.

Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI

Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI, skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen efter gældende regler. 

Ved mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI, kan du henvende dig til Infektionsepidemiologi & Forebyggelse:

Tidspunkt Ring
I dagtiden for sundhedspersonel 3268 3038
Uden for dagtiden for sundhedspersonel 4131 7404