Kontakt

Har du brug for at kontakte Statens Serum Institut (SSI)?

Under coronaudbruddet

Hotline til borgere

Har du spørgsmål om vaccination, så ring til den myndighedsfælles coronahotline på telefon: 7020 0233

Kontakt og hotline (coronasmitte.dk)

Pressehenvendelser

Alle henvendelser fra journalister skal gå gennem pressetelefonen: 2260 1123. Henvendelser bliver besvaret mandag - torsdag 9.00-16.00 og fredag 9.00-15.30. Nummeret kan kun anvendes til telefonopkald - ikke til sms.

Skriv gerne til vores pressemail presse@ssi.dk. Pressemailen besvares på hverdage i tidsrummet 8.00-16.00. Vi kan ikke garantere svar på henvendelser samme dag.

Læs mere i vores presserum

 

Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

T. 3268 3268
F. 3268 3868
CVR: 46 83 74 28
EAN: 5798000362192
@. serum@ssi.dk

OBS - Borgere skal kontakte egen læge

SSI rådgiver ikke borgere om private sundheds- og sygdomsforhold, herunder vaccination. Skriver eller ringer du os, vil vi henvise til din læge eller en vaccinationsklinik. Din læge kan evt. kontakte SSI. 

Her er eksempler på emner, som SSI derfor ikke rådgiver om eller svarer på:
  • Hvilke vaccinationer du skal have, herunder ved udlandsrejser.
  • Hvilke vaccinationer du eller dit barn har fået tidligere.
  • Diagnoser og behandling.

Her finder du information om børnevaccination og rejsevaccination. På sundhed.dk kan du bl.a. se, hvilke vaccinationer der er registreret i Det Danske Vaccinationsregister for dig og dine børn.

Vælger du at skrive til SSI, så send din mail sikkert via borger.dk. Det giver dig sikkerhed for at eventuelle personoplysninger ikke havner i de forkerte hænder – og vi er sikre på, at mailen rent faktisk kommer fra dig.

Åbningstider

Receptionen

Vores reception er åben mandag - fredag kl. 7.00-18.00.

SSI’s kontortid

SSI's normale kontortid er:
mandag-torsdag kl. 8.00-15.30.
fredag kl. 8.00-15.00.

Gæstekort

I receptionen får du udleveret et gæstekort til SSI's område. Bemærk, at der er p-pladser inde på området. Klik her for at se, hvor du finder receptionen, og hvordan du bruger gæstekortet.

E-mail

Hvis din henvendelse til SSI indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om dig eller en anden person (f.eks. CPR-nummer eller helbredsoplysninger), bør du altid anvende sikker kommunikation. Læs mere under Sikker kommunikation med SSI.

Direkte telefonnumre for sundhedsfagligt personale

Sundhedsfagligt personale kan kontakte SSI for råd og vejledning på nedenstående direkte telefonnumre. Bemærk, at SSI ikke rådgiver borgere om personlige sundheds - og sygdomsforhold, som derfor ikke kan henvises til SSI (bortset fra Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA).

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Tidsperiode Henvendelser vedrørende Dage Tidsrum Nummer
Hverdage, dagtid
Børnevacciner, smitsomme sygdomme, udlevering af vacciner og immunglobulin efter udsættelse for smitte*, alvorlige infektioner og sygdomsudrbrud.

Mandag - tirsdag
Torsdag - fredag 

8.30 - 11.00

3268 3037
Onsdag 12.30 - 15.00
*Hasteudlevering af vacciner og immunglobulin efter udsættelse for smitte kan også ske ved henvendelse på følgende nummer i nævnte tidsrum:

Mandag - torsdag

8.00 - 15.30

3268 3038
Fredag
8.00 - 15.00
Aften/nat
Lørdage, søndage, helligdage
Hasteudlevering af vacciner og immunglobulin efter udsættelse for smitte, alvorlig infektioner og sygdomsudbrud.

Hverdage

15.30 - 8.30
(fredag fra 15.00)

4131 7404
Lørdag - søndag
Helligdage
Hele døgnet

 

Der gives også skriftlig rådgivning pr. e-mail via adressen epiinfo@ssi.dk.

Sundhedspersoner gives desuden skriftlig rådgivning om covid-19-data vist på SSI's hjemmeside og Dashboard via e-mailadressen covidinfo@ssi.dk

Center for Biosikring og Bioberedskab

Ved en akut biologisk hændelse skal vagthavende ved Center for Biosikring og Bioberedskab kontaktes på telefon 3268 8127.

Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA

Borgere og sundhedsfaglige kan få svar på spørgsmål om MRSA 398 (også kaldet svine-MRSA) ved at kontakte SSI's rådgivningstjeneste. Rådgivningstjenesten kan kontaktes både telefonisk og via mail.

Se rådgivningstjenestens telefonnummer og træffetider.

Det veterinære beredskab

Har du spørgsmål vedrørende veterinær diagnostik, kan du kontakte det veterinære beredskabs callcenter. Callcenteret kan enten svare på dit spørgsmål med det samme eller stille dig videre til rette vedkommende.

Se det veterinære beredskabs telefonnummer og træffetider.

Antibiotikaresistens

Har du spørgsmål til analyser, vedrørende en specifik resistensmekanisme eller bakterie, eller vil du have mere overordnet information, der vedrører afdelingernes områder og funktion samt pressehenvendelse, kan du finde kontaktinformationer her.

Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI

Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI, skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen efter gældende regler.

Ved henvendelse til SSI om en mulig alvorlig eller uventet bivirkning, som ikke allerede er anmeldt, har SSI indgået aftale med visse producenter (p.t. AJ Vaccines, GSK og Crucell/v. Janssen) om at registrere bivirkningen og videresende den til producenten (dette erstatter ikke eventuel anmeldepligt til Lægemiddelstyrelsen).

Ved mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI, kan du henvende dig til Infektionsepidemiologi & Forebyggelse:

Tidspunkt Ring
I dagtiden for sundhedspersonel 3268 3038
Uden for dagtiden for sundhedspersonel 4131 7404