Kontakt

Har du brug for at kontakte SSI? Her finder du kontaktinformation og åbningstider i receptionen.

Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

T. 3268 3268
F. 3268 3868
CVR: 46 83 74 28
EAN: 5798000362192
@. serum@ssi.dk 

Rådgivning til borgere
Statens Serum Institut rådgiver ikke borgere om personlige sundheds - og sygdomsforhold (bortset fra Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA). Borgere bedes kontakte egen læge eller en vaccinationsklinik.

Åbningstider

Receptionen

Vores reception er åben mandag - fredag kl. 7.00-18.00

SSI’s kontortid

SSI's normale kontortid er:
mandag-torsdag kl. 8.00 - 15.30
fredag kl. 8.00 - 15.00


Direkte telefonnumre

Sundhedsfagligt personale kan kontakte SSI for råd og vejledning på nedenstående direkte telefonnumre. Bemærk, at SSI ikke rådgiver borgere om personlige sundheds - og sygdomsforhold, og derfor ikke kan henvises til SSI (bortset fra Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA).

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Telefontid, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Der gives også skriftlig rådgivning pr. e-mail via adressen epiinfo@ssi.dk.

Diagnostisk
Klik her for direkte telefonnumre til SSI's diagnostiske afdelinger.

Center for Biosikring og Bioberedskab
Ved en akut biologisk hændelse skal vagthavende ved Center for Biosikring og Bioberedskab kontaktes på telefon 3268 8127.

Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA
Borgere og sundhedsfaglige kan få svar på spørgsmål om MRSA 398 (også kaldet svine-MRSA) ved at kontakte SSI’s rådgivningstjeneste. Rådgivningstjenesten kan kontaktes både telefonisk og via mail.

Se rådgivningstjenestens telefonnummer og træffetider.

Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI
Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI, skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen efter gældende regler.

Ved henvendelse til SSI om en mulig alvorlig eller uventet bivirkning, som ikke allerede er anmeldt, har SSI indgået aftale med visse producenter (p.t. AJ Vaccines, GSK og Crucell/v. Janssen) om at registrere bivirkningen og videresende den til producenten. (Dette erstatter ikke eventuel anmeldepligt til Lægemiddelstyrelsen).

I dagtiden kan man kontakte Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på telefon 3268 3038. Uden for dagtid kan man kontakte vagthavende i Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på telefon 4131 7404


Gæstekort

I receptionen får du udleveret et gæstekort til SSI’s område. Bemærk, at der er p-pladser inde på området. Klik her for at se, hvor du finder receptionen, og hvordan du bruger gæstekortet.


Find vej til SSI

Klik her for at få kørselsvejledninger mv.


E-mail

Hvis du sender personfølsomme oplysninger til os, bør du altid anvende sikker e-mail. Læs mere under Sikker kommunikation med SSI.