Kontakttal for virusvariant B.1.1.7 og andre hyppige virusvarianter

På baggrund af prøver frem til den 1. februar skønnes kontakttallet nu til at være 0,99 for B.1.1.7.

Ekspertgruppen for matematisk modellering har endnu engang estimeret kontakttallet for virusvariant B.1.1.7 (pdf). Det er sket ud fra sekvenser for prøver taget til og med den 1. februar 2021.

På baggrund af disse prøver estimerer gruppen nu kontakttallet for virusvariant B.1.1.7 til at være 0,99 (95% sikkerhedsinterval: 0,90 - 1,07).
Det fremgår af et nyt notat, gruppen har sendt ud. 

Det bemærkes, at kontakttallet for virusvariant B.1.1.7 er faldet siden sidste uge. Dette tyder på, at B.1.1.7 ikke forventes at være i vækst i øjeblikket, hvilket kan skyldes en effekt af restriktionerne d. 1. februar  og den intensiverede kontaktopsporing.

Selvom det er positivt at kontakttallet nu ligger omkring 1 skal udviklingen tolkes med forsigtighed, da der kan være variation henover tid, og det er for tidligt at vurdere om der er tale om en stabil tendens.

Kontakttallet i notatet er beregnet ved en anden metode end det kontakttal, der opdateres på SSI’s hjemmeside hver tirsdag klokken 14.00. Det er ikke muligt at bruge den normale beregningsmetode for kontakttallet for de forskellige andre virusvarianter.

Kontakttallet for B.1.1.7 vil fremover blive offentliggjort i et notat hver tirsdag klokken 14.00.