Mindre risiko for hospitalsindlæggelse ved smitte med omikron i forhold til delta

Personer, der er smittet med omikronvarianten, har en 36% mindre risiko for at blive indlagt end dem, der er smittet med deltavarianten. Det viser en ny analyse, som SSI har lavet sammen med en lang række samarbejdspartnere.

Grafik med information om studiet der bl.a. viser at risikoen for at blive indlagt med omikron er 36% lavere end med delta

Risikoen for at blive indlagt er mindre, hvis man er smittet med omikronvarianten end med deltavarianten.

Det viser et nyt studie, som Statens Serum Institut (SSI) har gennemført sammen med en lang række samarbejdspartnere.

Studiet er blevet indsendt til et videnskabeligt tidsskrift og er endnu ikke fagfællebedømt men offentliggjort i en preeprint-version.

Læs det nye studie.

Omfatter 188.980 personer

Studiet omfatter i alt 188.980 personer, der blev testet positive for SARS-CoV-2 i perioden fra den 21. november til den 19. december 2021. Det vil sige i den periode, hvor næsten alle PCR-positive-prøver blev screenet for omikron med variant-PCR og/eller med helgenomsekventering.

Alle registerdata - herunder oplysninger om indlæggelser - er opdateret den 4. januar 2022.

36% mindre risiko for indlæggelse ved omikron

Blandt de 188.980 personer var 38.669 smittet med omikron, mens resten vurderes at have været smittet med delta. Blandt de 38.669, der var smittet med omikron, blev 222 indlagt (0,6%). Ser man i stedet på de 150.311 delta-tilfælde, blev 2.213 indlagt (1,5%).

Når man tager højde for forskellene i blandt andet alder, køn og underliggende sygdomme i de to grupper, finder man, at der er en 36% (95% sikkerhedsinterval: 25-44%) mindre risiko for indlæggelse blandt dem, der er smittet med omikron i forhold til delta.

Studiet viser også, at risikoen er signifikant nedsat i alle grupper af vaccinationsstatus. Det vil sige både for dem, der ikke er vaccinerede, dem, der har fået 2. stik, og dem, der har fået 3. stik.

Tegn på, at omikron er mindre alvorlig

”Der er flere gode nyheder i dette studie. For det første finder vi en 36% lavere risiko for at blive indlagt med omikron i forhold til delta. Det gør vi både blandt uvaccinerede og vaccinerede. Det er tegn på, at omikron i sig selv er mindre alvorlig en delta”, siger faglig direktør Tyra Grove Krause fra SSI.

Studiet fandt også en generelt lavere risiko for indlæggelse blandt personer, der havde testet positivt og var vaccinerede (både med 2. og 3. stik) i forhold til uvaccinerede. I alt var risikoen 75% lavere (95% sikkerhedsinterval: 73-78%).

”Derudover kan vi henover studieperioden se, at vaccination kan forebygge tre ud af fire indlæggelser - både omikron- og delta-relaterede - blandt personer, der tester positive. Det viser, at en del af dekoblingen imellem smittetallene og indlæggelsestallene skyldes den nye variant, men at det i endnu højere grad også skyldes den høje vaccinationsstatus”, fortsætter Tyra Grove Krause.

Dekobling er den situation, at vi ikke længere oplever samme relation mellem smitte og indlæggelser som før.

Ser kun på risikoen for at blive indlagt

Det nye studie undersøger udelukkende risikoen for indlæggelse efter infektion med omikron i forhold til infektion med delta.

”På baggrund af data fra studiet er det endnu for tidligt at konkludere på alvorligheden af selve indlæggelsen. Herunder indlæggelsestiden og risikoen for at blive indlagt på intensiv”, siger Tyra Grove Krause. Hun fortsætter:

”Dog peger flere studier fra udlandet på, at omikron også er forbundet med et mildere indlæggelsesforløb, vurderet ud fra den kortere indlæggelsestid og mindre risiko for intensivbehandling og død i forhold til delta.”

Supplerende analyser

I studiet er der også lavet forskellige supplerende analyser, såkaldte følsomhedsanalyser.

Blandt andet har man undersøgt, om resultaterne omkring den nedsatte alvorlighed ændrer sig, hvis man begrænser analysen til personer, der er indlagt med en covid-19-diagnose. Eller tager dem, der har haft reinfektioner, ud ad analysen. Men det ændrer ikke betydeligt på resultaterne.

Læs det nye studie.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI