Den fugleinfluenza, der lige nu er i Danmark, er ikke farlig for mennesker

Den type fugleinfluenza, der i dette efterår ses hos danske fugle, er aldrig set overført til mennesker.

Billede af høns 01

Tidligere i november blev der fundet fugleinfluenza i flere døde, vilde fugle i Danmark. Og i går blev sygdommen også fundet i en fjerkræbesætning ved Randers. Det er første gang siden 2016, at det sker.

Der er tale om en fugleinfluenza type A af undertypen H5N8. Derudover har der også været et enkelt fund af undertypen H5N5 i en vandrefalk. Begge er dog typer, som udelukkende holder sig til fugle.

”Derfor vurderer vi ikke, at det er sandsynligt, at mennesker kan blive smittet med de pågældende fugleinfluenzavirus, som man også har fundet tilfælde af i flere andre lande i Europa”, siger afsnitsleder Ramona Trebbién fra Statens Serum Institut (SSI).

Lad være med at røre døde fugle

På grund af fugleinfluenzaen opfordrer Fødevarestyrelsen (FVST) folk til at lade være med at røre døde eller syge, vilde fugle.

Man skal i stedet kontakte FVST, der vil sørge for, at fuglene bliver sendt til undersøgelse.

Mennesker med tæt kontakt til syge fugle

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer, der er i tæt kontakt med fugle, der mistænkes for at have fugleinfluenza, bruger værnemidler.

Det anbefales også, at de får tilbud om behandling med influenzaforebyggende medicin.

Læs mere om dette i Sundhedsstyrelsens vejledning (pdf).

Statens Serum Instituts rolle i forhold til influenza

  • Statens Serum Institut (SSI) overvåger forekomsten og udviklingen i influenzavirus hos både mennesker og fugle meget tæt.
  • Influenzalaboratoriet på SSI er Nationalt WHO Influenza Referencelaboratorium. Her kortlægges de typer og undertyper af influenzavirus, der rammer danskerne hvert år.
  • Virus karakteriseres helt ned i detalje på arvematerialeniveau. Hvis et nyt virus, som for eksempel H5N8, pludselig skulle optræde hos mennesker, vil det kunne diagnosticeres på SSI.
  • Influenzalaboratoriet er ligeledes Nationalt Reference Laboratorium for influenza i fugle, og udfører laboratorieundersøgelserne i forbindelse med beredskabet for fugleinfluenza i Danmark.
Ramona Trebbien

Kontakt

Ramona Trebbien, Afsnitsleder, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Influenzaafsnittet
T. 32683591 @. ratr@ssi.dk Se profil