World AIDS Day: Danskernes billede af hiv skal opdateres

Den medicinske udvikling er gået hurtigt, og mennesker med hiv kan i dag leve lige så længe som alle andre - og uden bivirkninger af medicinen. Men danskernes forestilling om sygdommen er ikke fulgt med, og billederne af hiv, som sygdommen tog sig ud før den effektive behandling, hænger ved.

Billederne af hiv og aids har brændt sig fast på vores nethinder, og mange forbinder stadig sygdommen med fysisk svækkelse og tidlig død. Det er milevidt fra den hverdag velbehandlede mennesker med hiv oplever, og derfor lancerer AIDS-Fondet i forbindelse med World AIDS Day den 1. december en kampagne, der skal skabe et nyt billede af hiv i danskernes bevidsthed.

Virkeligheden er, at langt de fleste, som lever med hiv i Danmark, lever ligesom alle mulige andre. Udviklingen på det medicinske område er gået hurtigt, og forestillingen om hiv og hiv-positive har ikke fulgt med. Derfor er det nødvendigt at få skabt et nyt billede af sygdommen.

Sociale konsekvenser

Det er først og fremmest den medicinske udvikling, der har gjort, at hiv i dag er en anden sygdom, end mange af os forestiller os. Den effektive medicin gør nemlig, at hiv ikke kan gøre skade på immunforsvaret, og samtidig nedsætter det mængden af virus i blodet, så man ikke længere er smitsom. Det betyder, at forestillingen om alvorlig sygdom og tidlig død er langt fra virkeligheden.

De gamle billeder af hiv skaber frygt og fordomme, som gør, at det kan være svært for hiv-positive at tale med andre om sygdommen. Hvis vi kan fjerne frygten og fordommene, vil man kunne leve et helt normalt liv med hiv. Men der er et stykke vej endnu, før den generelle opfattelse af hiv følger med de medicinske fremskridt.

Forestillinger står i vejen for forebyggelse

Det gamle billede af hiv – og frygten for omverdenens reaktion – afholder samtidig folk i risikogrupper fra at søge hjælp.

Halvdelen af dem, der får diagnosticeret hiv, er blevet testet så sent, at de risikerer at blive alvorligt syge, fordi immunsystemet har taget skade af, at hiv-virusset har været ubehandlet.

”Det er et problem, at frygten for omverdenens reaktion afholder folk fra at blive testet. Hvis der kan skabes et mere tidssvarende billede af hiv, kan det hjælpe folk til at blive testet og behandlet tidligere, hvilket ikke kun vil gavne den enkelte hiv-positive, men samtidig vil hjælpe til at bremse epidemien, fordi velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte videre”
Susan Cowan, Statens Serum Institut

AIDS-Fondets kampagne lanceres på World AIDS Day den 1. december, og den skal vise, at mennesker med hiv lever helt almindelige liv. Kampagnen er dermed det første skridt på vejen mod et mere nutidigt billede af hiv.

Statens Serum Institut overvåger forekomsten af hiv og aids i Danmark. De seneste opgørelser viser at, antallet af nye hiv-diagnoser ikke er i stigning, og at der blandt danske mænd der har sex med mænd er et lille fald at spore.

Også i resten af verden nyder flere og flere hiv-positive godt af den effektive behandling, hvilket fører til at antallet af ny-smittede falder. Dog går det i Østeuropa og Centralasien den forkerte vej, idet flere og flere smittes med hiv, og der er ikke politisk vilje til at bekæmpe epidemien. Dette skyldes først og fremmest, at risikogrupperne i Østeuropa primært udgøres af stofbrugere og af mænd der har sex med mænd. Ingen af grupperne nyder de samme rettigheder som resten af befolkningen i disse lande.