Status for udvikling af B.1.1.7 i Danmark

De nyeste tal viser, at udviklingen fortsætter med en stigende andel påviste tilfælde af den muterede variant B.1.1.7 blandt de sekventerede stikprøver.

Den seneste opgørelse over antallet af bekræftede smittede med den muterede covid-19-virus variant B.1.1.7, som først blev opdaget i England, viser en klar fortsat udvikling. Varianten fylder således en stadig større andel af de sekventerede prøver blandt danske covid-smittede.

Det er en udvikling som følges nøje af Statens Serum Institut (SSI), og som forventes at tage til med tiltagende styrke de næste måneder.

I det følgende kan man læse de seneste tal over, hvordan situation har udviklet sig i Danmark og de enkelte regioner. Tallene er baseret på løbende opgørelser, og der kan derfor ske justeringer i takt med, at sekventeringssvar kommer ind. Desuden er tallene for uge 1 ikke komplette, og er derfor behæftet med usikkerhed.

B.1.1.7. i Danmark

Samlet er varianten nu fundet hos 208 danskere i perioden fra d. 14. november til d. 6. januar. 

Der er nu i ugerne 46-1 blevet sekventeret 17.305 stikprøver. B.1.1.7 er blevet fundet i 1,1 % af prøverne. 

I uge 53 blev der i hele landet påvist 52 tilfælde af B.1.1.7, og de udgjorde 2,4%, af de sekventerede prøver. For uge 1 er der foreløbig fundet 12 prøver med varianten, hvilket er 3,6% af de 1.176 prøver, som ind til videre er sekventerede.

192 af de påviste tilfælde er fundet i tilfældige stikprøver, mens 16 af tilfældene er fundet som husstandskontakter til smittede med B.1.1.7 

Blandt alle prøverne er der 3 tilfælde med rejsehistorik fra England, 2 er kommet fra Forenede Arabiske Emirater inkl. Dubai, 1 fra Barbados og 1 fra Libanon. Det er uvist om de er smittet i Danmark eller udlandet.

Smitte i landets regioner

Der er konstateret smitte med B.1.1.7. i alle landets regioner. Hvor der findes mest smitte ser ud til at variere lidt fra uge til uge, og i uge 1 er der således fundet mellem 1-15 tilfælde blandt stikprøverne i de respektive regioner, færrest i Nordjylland.

Hvis man sammenligner situationen i uge 53 med situationen i uge 1., så var den højeste procentvise andel af påviste blandt stikprøverne i uge 53 i Syddanmark, hvor B.1.1.7. blev fundet i 5,8% af stikprøverne. Den tendens ser ud til at fortsætte. I uge 1 viser de ufuldstændige data indtil videre en procentandel af stikprøver fra Syddanmark med B.1.1.7 på 9,0%

Se Status for udvikling af B.1.1.7 i Danmark, 13. januar 2021 (pdf)