Antallet af PCR-tests falder kraftigt

Mens antallet af nye covid-19 tilfælde faldt med 17% mellem uge 17 og uge 18, er antallet af PCR-tests faldet med 37%. Det viser den nye tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Det er ikke blot antallet af påviste covid-19-tilfælde, der falder uge for uge i øjeblikket. Det samme gør testaktiviteten.

I uge 18 tog den et nyt kraftigt dyk nedad. Her faldt antallet af PCR-tests fra 86.904 til 54.762 tests. Det svarer til et fald på hele 37% på blot en uge.

Dermed har der i snit været knap 8.000 daglige PCR-tests i uge 18. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Da testningen toppede i januar 2022, blev cirka 200.000 danskere om dagen PCR-testet.

Læs hele tendensrapporten

17% færre nye covid-19-tilfælde

Antallet af nye, registrerede covid-19-tilfælde er faldet fra 7.071 til 5.853 tilfælde. Det svarer til et fald på 17%.

Faldet er sket på tværs af alle aldersgrupper. Incidensen er stadig højest i de ældre aldersgrupper over 50 år. Her varierer den i de forskellige aldersgrupper mellem 134-169 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Den faldende testaktivitet hænger sammen med de ændrede anbefalinger for, hvem der skal testes. Og i tendensrapporten viser data også, at testraten er højest blandt de ældre aldersgrupper. Samtidigt er det også blandt de ældre, at både positivprocenten og smitten er højest (se faktaboksen nederst).

På samme måde varierer incidensen fra region til region. Den er højest i
Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor incidensen er på 107 smittede pr. 100.000 indbyggere. I den anden ende ligger Region Midtjylland og Region Nordjylland lavest med en incidens på 88 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Incidensen falder dog i alle fem regioner.

Færre nyindlagte og døde

Endelig viser tendensrapporten, at antallet af nyindlæggelser relateret til covid-19 er faldet med 21% til 359 nyindlagte i uge 18. Det er stadig de ældre 70-89-årige, der udgør den største gruppe blandt de nyindlagte.

På samme måde er antallet af covid-19-relaterede dødsfald faldet fra 78 døde i uge 17 til 55 døde i uge 18. Et fald på næsten 30% på en uge.

Læs mere

Læs hele tendensrapporten

Forbehold ved sammenligning af tal
Det skal bemærkes, at Sundhedsstyrelsen torsdag i uge 10 har ændret deres testanbefalinger, og at test nu alene anbefales til sårbare i risiko for alvorligt sygdomsforløb samt hos personer, hvor det er klinisk relevant efter en lægefaglig vurdering.
Datagrundlaget for tendensrapporten forventes derfor at ændre sig i takt med, at de nye anbefalinger bliver implementeret.
Generelt må det forventes, at en væsentlig mindre andel af smittetilfælde end tidligere registreres, og at datagrundlaget fremover primært afspejler smitten i gruppen af sårbare og blandt indlagte patienter på hospitalerne.
Der skal derfor tages forbehold ved sammenligning i forhold til data før uge 10.
Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI