Hvordan står det til med forskning i husdyr-MRSA i Danmark?

Mandag den 21. oktober holder DTU og Statens Serum Institut (SSI) et seminar om resultaterne af OHLAM-projektet.

Billede fra OHLAM-rapporten

I de senere år er der blevet forsket markant i resistente bakterier, som udgør en sundhedsrisiko blandt mennesker. Hvad er situationen på forskningsfronten? Og hvad skal der til for at ændre forholdene?

Erfaringerne viser, at spredningen af husdyr-MRSA er svær at begrænse, så hvad kan der gøres? Svaret ligger blandt andet i en One Health forskningsindsats om husdyr-MRSA hos dyr og mennesker.

Fælles forskningsindsats omkring husdyr-MRSA

På mandag den 21. oktober holder DTU og SSI et seminar om den fælles forskningsindsats omkring husdyr-MRSA.

De to institutioner har de seneste fire år arbejdet sammen i et stort forskningsprojekt om husdyr-MRSA. Projektet er gået under navnet OHLAM (One Health Livestock Associated MRSA) og er finansieret via en bevilling på 35 millioner kroner fra Folketinget.

I OHLAM har forskere med erfaring fra det veterinære og humane sundhedsområde undersøgt konkrete spørgsmål omkring husdyr-MRSA, som har fyldt meget i den videnskabelige, politiske og offentlige debat.

Forskningen har afdækket, hvordan husdyr- MRSA har spredt sig i de danske svinebesætninger, imellem besætninger, til staldarbejdere og til det omgivende samfund. En række af de sundhedsmæssige konsekvenser er også blevet afdækket i projektet ligesom mulige interventioner er blevet undersøgt.

Seminar opsummerer resultater

Seminaret finder sted på DTU i Lyngby. Her vil resultaterne fra OHLAM-projektet blive opsummeret.

Programmet for seminaret

Tilmelding til seminaret 

Tilmelding skal ske inden torsdag d.17/10.

Kontakt

For yderligere information eller spørgsmål kan man kontakte Nils Toft (ntoft@vet.dtu.dk).

Fakta om MRSA

MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokker, der er resistente (modstandsdygtige) over for de penicillin-præparater, der almindeligvis kan anvendes til behandling stafylokokker. Hvis infektionen skal behandles, skal der derfor anvendes specialantibiotika.

Fakta om seminaret

Seminaret holdes den 21. oktober 2019 fra klokken 10.00-15.30.
Lokale S01, Mødecenteret DTU
Anker Engelunds Vej 1,
2800 Kongens Lyngby

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil