Smitte hos mink og mennesker

Genetiske undersøgelser hos Statens Serum Institut viser, at de COVID-19-inficerede mink og COVID-19-inficerede personer på minkfarmen ved Hjørring har smittet hinanden. Desuden involverer smitten flere COVID-19-syge beboere på Vendelbocentret i Hjørring.

Mink 01

Der er som bekendt et udbrud af COVID-19 i Sindal, Hjørring. Samtidig er et udbrud af COVID-19 blandt mink på nærliggende minkfarme og blandt de mennesker, der arbejder der. Der har derfor været en øget indsats for at finde og afdække eventuelle smittekæder, så de kan afbrydes i tide.

For at gøre det, har viruslaboratoriet på Statens Serum Institut (SSI) taget et nyt opsporingsredskab i brug til udbruddet, som SSI har udviklet sammen med genetikere på Ålborg Universitet. Redskabet er unikt i den forstand, at det gør det muligt at lave en løbende genetisk kortlægning af hele arvemassen hos virus hos de COVID-19-smittede.

Hvad viser undersøgelserne?

Det foreløbige resultat af denne nye genetiske undersøgelse af virus hos SSI viser at:

  • De inficerede mink og de COVID-19-inficerede personer på minkfarmen har smittet hinanden. Smitten involverer desuden flere COVID-19-syge beboere på Vendelbocentret.

  • Man kan endnu ikke se, om minkene har smittet menneskene eller omvendt. SSI kan heller ikke sige præcist, hvor længe infektionen har været hos minkene og hos de ramte mennesker, men man er i gang med udvidede analyser og smitteopsporing for at  afdække dette spørgsmål.

  • Der er tale om en lokal smittekæde, for SSI's prøver viser, at denne udgave af COVID-19-virus har nogle bestemte mutationer til fælles, som kun findes netop hos disse mink og hos de syge personer i Sindal. Den dukker ikke op i virus andre steder i Danmark eller Europa, så det drejer sig tilsyneladende ikke om en udenlandsk smitte.

Ingen indlæggelser

Der har ikke været hospitalsindlæggelser blandt de COVID-19-syge personer, hvilket kunne tyde på en relativ mild infektion. De genetiske undersøgelser fortsætter som supplement til afklaring af smittekæderne i Sindal blandt dyr og mennesker, så de kan afbrydes i tide.

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil