Smitte hos mink og mennesker

Genetiske undersøgelser hos Statens Serum Institut viser, at de COVID-19 inficerede mink og COVID-19 inficerede personer på minkfarmen ved Hjørring har smittet hinanden. Desuden involverer smitten flere COVID-19 syge beboere på Vendelbocentret i Hjørring.

Mink 01

Der er som bekendt et udbrud af COVID-19 i Sindal, Hjørring. Samtidig er et udbrud af Covid-19 blandt mink på nærliggende minkfarme og blandt de mennesker, der arbejder der. Der har derfor været en øget indsats for at finde og afdække eventuelle smittekæder, så de kan afbrydes i tide.

For at gøre det, har viruslaboratoriet på Statens Serum Institut (SSI) taget et nyt opsporingsredskab i brug til udbruddet, som SSI har udviklet sammen med genetikkere på Ålborg Universitet. Redskabet er unikt i den forstand, at det gør det muligt at lave en løbende genetisk kortlægning af hele arvemassen hos virus hos de COVID-19 smittede.

Hvad viser underesøgelserne?

Det foreløbige resultat af denne nye genetiske undersøgelse af virus hos SSI viser at:

  • De inficerede mink og de Covid-19 inficerede personer på minkfarmen har smittet hinanden. Smitten involverer desuden flere COVID-19 syge beboere på Vendelbocentret
    .
  • Man kan endnu ikke se, om minkene har smittet menneskene eller omvendt.´SSI kan heller ikke sige præcist, hvor længe infektionen har været hos minkene og hos de ramte mennesker, men man er i gang med udvidede analyser og smitteopsporing for at  afdække dette spørgsmål.

  • Der er tale om en lokal smittekæde, for SSI's prøver viser, at denne udgave af COVID-19 virus har nogle bestemte mutationer til fælles, som kun findes netop hos disse mink og hos de syge personer i Sindal. Den dukker ikke op i virus andre steder i Danmark eller Europa, så det drejer sig tilsyneladende ikke om en udenlandsk smitte.

Ingen indlæggelser

Der har ikke været hospitalsindlæggelser blandt de COVID-19 syge personer, hvilket kunne tyde på en relativ mild infektion. De genetiske undersøgelser fortsætter som supplement til afklaring af smittekæderne i Sindal blandt dyr og mennesker, så de kan afbrydes i tide.

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil