COVID-19 trend og fokus

Denne uges epidemiologisk trend og fokus zoomer ind på, hvad vi ved om indlæggelser og død som følge af COVID-19

Billede af coronavirus 01

Fra epidemiens start i Danmark til 25. marts, er 1.715 personer bekræftet smittet med COVID-19.

Det er vanskeligt at bestemme, hvor stort smittetrykket er i Danmark, da antallet af dagligt testede personer har varieret fra slutningen af februar til nu.

Der er dog en stigende tendens i antallet af påviste tilfælde fra den 12.-23. marts, og positivprocenten er også steget i samme periode. Det afspejler, at der er samfundssmitte med SARS-CoV-2 i Danmark.

Der er flest ældre indlagt med COVID-19

Der er ganske få børn, der har været indlagt. Risikoen for indlæggelse blandt påviste tilfælde stiger markant med alderen. Således er 73% af de personer, der er 70 år eller ældre, og som har fået påvist COVID-19, blevet indlagt. For personer under 70 år er tallet blot 18%.

Samlet er der indtil videre blevet indlagt 526 patienter med COVID-19, hvoraf 57% har haft kendte kroniske sygdomme.

Dødeligheden er højest for folk over 80 år

Der er per 25. marts registreret 34 dødsfald, hvor folk er døde indenfor 60 dage efter påvist COVID-19.

Blandt de døde er 10 kvinder og 24 mænd, og deres alder varierer fra 50-94 år. Medianalderen for de døde, er 80 år, og dødeligheden er højest for personer på 80 år og derover.

”Det ser ud til at alders- og kønsfordelingen blandt de indlagte COVID-19 patienter svarer til, hvad der er set i andre lande. Særligt ældre og personer med kroniske sygdomme er i risiko for et alvorligt forløb”, siger overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Læs mere

Læs hele rapporten her.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil