Afkodning af immunforsvaret skal sikre optimeret design af ny vaccine mod øjensygdom

Millionbevilling til projekt der skal identificere beskyttende immunologiske mønstre imod øjensygdommen trachom.

Afdeling for Infektionsimmunologi på Statens Serum Institut har modtaget 2,1 mio. fra Velux Fonden til at udvikle nye biologiske og bioinformatiske metoder i kampen mod øjensygdommen trachom.

”Forståelsen af, hvilke mekanismer der beskytter øjet mod infektion med klamydia bakterien, er altafgørende for designet af en effektiv vaccine mod trachom” siger forsker Helene Bæk Juel, der har modtaget bevillingen.

Afdeling for Infektionsimmunologi har gennem mange år forsket i vacciner mod kønssygdommen klamydia og har netop afsluttet klinisk afprøvning af en ny vaccinekandidat. Afdelingen udnytter nu denne viden til at udvide fokus til de tæt beslægtede varianter af klamydiabakterien (Chlamydia trachomatis), der inficerer øjet.

Hyppigste smitsomme årsag til blindhed

Globalt er bakterien C. trachomatis den hyppigste infektiøse årsag til blindhed, med over 80 mio. tilfælde af aktiv trachom. Bakterien smitter især mellem kvinder og børn i 3. verdens lande, og gentagne infektioner kan resultere i permanent blindhed på grund af dannelsen af arvæv på øjets hornhinde.

Præcis hvordan immunsystemet bekæmper C. trachomatis står ikke helt klart, men det er velkendt, at nogle mennesker får gentagne infektioner, mens andre er beskyttede. Dette peger på, at bestemte typer af reaktioner fra immunforsvaret er mere effektive end andre.
Gennem et samarbejde med London School of Hygiene and Tropical Medicine skal forskerne analysere blodprøver fra børn fra områder i Afrika med mange tilfælde af trachom.

”Vi ønsker at finde mønstre i immunsvaret, der kan fortælle, hvilke børn der er beskyttede mod trachom” siger Helene Bæk Juel.

Denne viden kan herefter bruges til optimeret vaccinedesign.

Nye målemetoder og statistiske modeller til datasæt

For at nå hertil skal forskerne først etablere en række nye laboratoriebaserede metoder til at måle funktionaliteten af antistoffer mod C. trachomatis. Derefter skal de udvikle statistiske modeller til at behandle de store datasæt.

”Vores mål er, at projektet kan bidrage til design af en ny vaccine, der kan beskytte millioner mod at blive blinde. Projektet vil på sigt bidrage med værdifuld viden, som vi i Center for Vaccineforskning på SSI vil kunne anvende til udvikling af vacciner mod andre infektioner” siger Afdelingschef, Frank Follmann.