Færre smittes med covid-19 – flere får influenza

Mens antallet af covid-19-smittede fortsætter med at falde over hele landet, stiger antallet af personer, der testes positive for influenza. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Covid-19-epidemien er stadig på vej nedad. Fra 80.651 nye smittede i uge 10 til 51.003 nye smittede i uge 11.

Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI)

Læs hele tendensrapporten "Ugentlige tendenser: Covid-19 og andre luftvejsinfektioner - uge 12" (pdf)

Nedgangen svarer til et fald på knap 37%. Samtidig er incidensen faldet fra 1.376 smittede pr. 100.000 indbyggere til 870 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Og positivprocenten, der i uge 10 lå på 31,3% er faldet til 29% i uge 11.

Faldet understøttes af, at det fortsat ses et fald i koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandsovervågningen af tre regioner: Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland. Samtidig ses der en stagnation i Region Nordjylland og en stigning i Region Sjælland.

Det hører også med til billedet, at antallet af PCR-tests er faldet med 31% fra uge 10 til uge 11.

Færre nyindlagte og færre døde

Antallet af nye covid-19-relaterede indlæggelser faldt i uge 11 fra 1.748 til 1.468 – et fald på 16%.

Der er sket et fald i antallet af nyindlagte i alle aldersgrupper bortset fra de 40-49-årige, hvor der var en lille stigning fra uge 10 til uge 11.

Det er dog fortsat de 80-89-årige, der udgør den største gruppe blandt de nyindlagte fulgt af de 70-79-årige.

Antallet af covid-19-relaterede dødsfald faldt også fra 268 i uge 10 til 216 i uge 11 – et fald på godt 19%.

Flere får influenza

Mens færre smittes med covid-19 får flere og flere influenza. De seneste uger er kurven over nye bekræftede influenzatilfælde således vokset stejlt og nærmet blevet fordoblet fra uge til uge.

I uge 6 var der således kun 66 påviste influenzatilfælde, mens der i uge 11 var 2.154.

Stigningen i nye tilfælde med influenza betyder at influenza-incidensen er vokset fra 1,1 smittede pr. 100.000 indbyggere i uge 6 til 36,7 smittede pr. 100.000 indbyggere i uge 11.
Endelig er antallet af nyindlagte på grund af influenza vokset fra 9 i uge 6 til 339 nyindlagte i uge 11.

”Der er sket en opblussen af influenza her sent i influenzasæsonen. Antallet af påviste influenzatilfælde er nu på et højere niveau end i de foregående sæsoner. Og selvom der også er flere end normalt, der testes, er positivprocenten nogenlunde på niveau med de foregående sæsoner”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

SSI forventer, at antallet af influenzatilfælde vil fortsætte med at stige i hvert fald nogle uger endnu.

Læs mere

Læs hele tendensrapporten "Ugentlige tendenser: Covid-19 og andre luftvejsinfektioner - uge 12" (pdf)

Læs mere om influenza (sygdomsbeskrivelse), Influenza-nyt (nyhedsbrev), influenza dashboard og Influenza - ugens opgørelse

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI