MRSA-bakterier kan behandles med almindeligt penicillin

Nogle MRSA-infektioner kan tilsyneladende behandles med almindeligt penicillin, når det gives sammen med en beta-laktamase inhibitor kaldet clavulansyre. Det viser et nyt, internationalt forskningsstudie fra University of Cambridge, som Statens Serum Institut har deltaget i.

Penicillin 01

En almindelig kombination af penicillin og en beta-laktamase inhibitor kaldet clavulansyre kan behandle infektioner forårsaget af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Det viser et nyt forskningsstudie fra University of Cambridge, som Statens Serum Institut (SSI) har deltaget i. Studiet er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Microbiology. 

Våbenkapløb

Opdagelsen af penicillin og andre typer af antibiotika har reddet millioner af liv. Men i takt med den øgede brug af antibiotika har der foregået et bakterielt våbenkapløb. Her er nogle bakterier blevet resistente over for en eller flere typer af antibiotika.

Det gælder også penicillin, der hører til gruppen af beta-laktam antibiotika. Kort efter, at man begyndte at bruge penicillin til behandling af bakterielle infektioner, begyndte Staphylococcus aureus at udvikle resistens mod penicillin. Det skete ved, at de erhvervede et enzym kaldet beta-laktamase, som spalter penicillin.

For at løse dette problem udviklede man i 1959 et syntetisk beta-laktam antibiotika kaldet methicillin, som var resistent overfor beta-laktamase. Men igen kom der et hurtigt modsvar fra bakterierne. I 1961 så man de første MRSA-bakterier, som var resistente overfor næsten alle typer beta-laktam antibiotika. Det skyldes, at de har erhvervet et ekstra protein kaldet PBP2a, som methicillin ikke kan binde sig til. MRSA er resistente overfor næsten alle beta-laktam antibiotika, og man er derfor nødsaget til at behandle MRSA-infektioner med andre typer antibiotika. Disse er ofte mindre effektive og væsentligt dyrere and beta-laktam antibiotika.

“MRSA er blevet et alvorligt problem, fordi den tvinger lægerne til at bruge andre typer af antibiotika end penicilliner, som er de mest effektive overfor stafylokok-infektioner. Det kan forsinke, at patienten får den rette behandling. Desuden er der risiko for, at MRSA-bakterierne også udvikler resistens overfor de nye stoffer”, siger sektionsleder Anders Rhod Larsen fra SSI.

Lovende forsøg

I England havde man i laboratorieforsøg set, at visse MRSA-bakterier var følsomme overfor en kombination af penicillin og clavulansyre. Clavulansyre inhiberer beta-laktamase enzymet, som gør bakterierne resistente overfor penicillin, men ikke methicillin. Det var derfor overraskende, at clavulansyre også kunne gøre MRSA-bakterier følsomme overfor penicillin.

“Vi analyserede MRSA-bakteriernes arvemasse for at finde ud af, hvad der gør dem følsomme overfor kombinationen af penicillin og clavulansyre. Vi fandt flere mutationer i PBP2a-proteinet hos de penicillin/clavulansyre-følsomme MRSA. Nogle førte til en nedsat produktion af PBP2a, mens andre gjorde, at penicillin lettere kan binde sig til PBP2a-proteinet”, siger seniorforsker Jesper Larsen fra SSI. Han fortsætter:

“Tilstedeværelsen af disse mutationer i PBP2a proteinet hos visse MRSA-bakterier gør dem følsomme overfor penicillin, når det gives sammen med clavulansyre, som beskytter penicillin mod bakteriernes beta-laktamase aktivitet”.

Kombination virker i dyremodeller

Ved at sammenligne arvemassen fra forskellige typer MRSA-bakterier fra hele verden viste det sig, at mange af dem bærer mutationerne i PBP2a. Det gælder også den hyppigste MRSA-type i USA, USA300. Det betyder, at en af de mest udbredte MRSA-typer muligvis kan behandles med penicillin sammen med clavulansyre. En kombination, der allerede er på markedet, men som man indtil nu troede var ineffektiv overfor MRSA.

Ved at bruge en dyremodel viste forskerne, at infektioner med USA300 kan behandles med penicillin og clavulansyre.

“I dette studie har vi vist, at penicillin sammen med clavulansyre virker mod MRSA-infektioner i dyremodeller. Næste skridt er nu at vise, at det også virker i mennesker”, siger afsnitsleder Carina Vingsbo Lundberg fra SSI.

Studiet er publiceret i det seneste nummer af Nature Microbiology DOI: 10.1038/s41564-019-0471-0.

Se overvågningsdata for MRSA i Danmark.

Jesper Larsen

Kontakt

Jesper Larsen, Seniorforsker, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688635 @. jrl@ssi.dk Se profil