Børn med leukæmi bliver født med et anderledes immunsystem

Nyt studie fra Statens Serum Institut tyder på, at immunsystemet hos børn, der får leukæmi, allerede er forskelligt fra andre børns, når de blive født.

Blod 01

Hvert år rammes op mod 45 danske børn under 15 år af leukæmi. Dermed er det den hyppigste kræftform blandt børn. Man kender kun få risikofaktorer for børneleukæmi, men man har længe haft en formodning om, at infektioner i barndommen spiller en rolle.

Ny forskning tyder nu på, at immunsystemet hos børn, der får leukæmi, allerede er forskelligt fra andre børns, når de bliver født. Det er konklusionen i et nyt studie, som forskere fra Statens Serum Institut (SSI) har gennemført sammen med Rigshospitalet og University of Southern California i USA. Det er netop blevet offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Cancer Research.

Har haft flere infektioner end gennemsnittet

"Vi har længe haft en mistanke om, at den hyppigste type af børneleukæmi opstår på grund af infektioner i barnets første leveår", siger ph.d.-stipendiat Signe Holst Søegaard fra SSI, der står bag det nye studie.

Ifølge en anerkendt hypotese opstår leukæmi blandt børn, som har været udsat for meget få infektioner i deres tidligste barndom, og hvis immunsystem derfor ikke har lært at bekæmpe infektioner på normal vis.

Senere har studier fra blandt andet England dog vist, at billedet er mere kompliceret. Her fandt man nemlig, at børn med leukæmi tværtimod havde haft flere infektioner end gennemsnittet i deres første leveår.

Undersøgte 178 børn med leukæmi

Det nye studie fra SSI har derfor set på, om immunsystemet blandt børn, der udvikler leukæmi, allerede ved fødslen adskiller sig fra raske børn. Det har man gjort ved at måle såkaldte inflammatoriske markører, som er signalstoffer i immunsystemet.

"Vi har kigget på 178 børn, der i alderen 1-9 år udviklede den hyppigste form for børneleukæmi. Vi har undersøgt koncentrationer af de inflammatoriske markører i blod fra den hælprøve, som man tager på alle danske børn få dage efter fødslen. Disse prøver har vi så sammenlignet med prøver fra 178 raske børn med samme alder, køn, fødselsmåde og andre karakteristika", siger Signe Holst Søegaard.

8 ud af 9 markører skilte sig ud

Forskerne havde udvalgt 10 inflammatoriske markører, de gerne ville undersøge. Af dem lykkedes det at måle 9.

"Vores undersøgelse viste, at niveauerne af 8 ud af de 9 målte inflammatoriske markører var signifikant anderledes ved fødslen hos børn, der senere udviklede leukæmi. Nogle markører var højere, andre var lavere, når vi sammenlignede med raske børn. Det tyder på, at barnets grundlæggende immunkarakteristika spiller en rolle i udviklingen af børneleukæmi", siger Signe Holst Søegaard.

"Børneleukæmi er en sygdom i immunsystemet, der skyldes, at bestemte immunceller fryser fast på et umodent stadie og derfor ikke fungerer normalt."

"I dag ved man, at de fleste børneleukæmier starter deres udvikling under graviditeten. Derfor fødes nogle børn med forstadier til leukæmi – altså med ganske små mængder af disse umodne immunceller."

"Vores studie er med til at skabe en større viden om, hvorfor leukæmi opstår. Studiets resultater tyder på, at et barns tidlige immunsystem spiller en vigtig rolle. Næste skridt er at undersøge de underliggende mekanismer", siger Signe Holst Søegaard.

Kan give inspiration til forebyggelse af børneleukæmi

Hun slår dog fast, at der mangler meget viden endnu. Derfor er der behov for, at undersøgelsens resultater valideres i nye studier.

"Måske afspejler vores resultater, at immunsystemet blandt børn, der får leukæmi, ikke har været i stand til at fjerne forstadierne til sygdommen tidligt i livet. Eller måske viser de, at disse børns immunsystem reagerer ekstra voldsomt på infektioner i barndommen, som måske kan udløse leukæmien. Det kræver flere undersøgelser for at komme det nærmere."

"Vi vil blandt andet gerne kigge på betydningen af inflammatoriske markører ved fødslen for barnets efterfølgende risiko for infektioner i barndommen. Hvis der er en sammenhæng, vil det være et stærkt fingerpeg om, at infektioner tidligt i livet er med til at videreudvikle leukæmiforstadier til leukæmi."

"På nuværende tidspunkt kan vi ikke bruge vores forskningsresultater til at forudsige, hvilke børn der vil udvikle leukæmi. Vi håber dog, at vores studie vil bidrage til fremtidige muligheder for at forebygge børneleukæmi", slutter Signe Holst Søegaard.

Fakta om studiet

Studiet er godkendt af videnskabsetisk komitésystem (journalnr. H-15017262), Datatilsynet (journalnr. 2015-57-0102) og Styregruppen for den Danske Neonatale Screeningsbiobank.

Forskningen er støttet af Dagmar Marshalls Fond, A.P. Møllers Fond til Lægevidenskabens Fremme, Børnecancerfonden, Arvid Nilssons Fond og Dansk Kræftforskningsfond.

Forskningsnyhed Leukami 01

Ph.d. stipendiat Signe Holst  Søegaard fortæller om forskningsprojektet

Signe Holst Søegaard

Kontakt

Signe Holst Søegaard, Ph.d.-studerende, Medfødte Sygdomme / Neonatal Genetik
@. siho@ssi.dk Se profil