Covid-19-vaccination af de 80-84-årige indgår nu også i Statens Serum Instituts daglige overvågning

Andelen af vaccinerede danskere stiger støt. Fra i dag bliver endnu en aldersgruppe inkluderet i overvågningen på ssi.dk. Over 11% af danskerne er nu i gang med covid-19 vaccination, mens næsten 5% er færdigvaccinerede.

Billede af injektionssprøjte til vaccination 01

Statens Serum Instituts overvågning af vaccinationsindsatsen mod covid-19 består af et landsdækkende, interaktivt dashboard samt en tillægsrapport hvor Sundhedsstyrelsens prioriterede målgrupper opgøres efterhånden som de inkluderes i vaccinationsprogrammet.

Overvågningen udvides

I sidste uge blev målgruppe 6 inkluderet i den daglige tillægsrapport: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.

I denne uge inkluderes så målgruppe 7: Personer på 80-84 år (født i 1937-1941). Man kan nu i tillægsrapporten følge målgruppe 1 til 7.
Og efterhånden som de resterende målgrupper kan opgøres inkluderes de i SSI’s overvågning.

”Alder er en stor risikofaktor for et alvorligt forløb med covid-19. Derfor er det vigtigt også at få vaccineret målgruppe 7 så hurtigt der er muligt. På nuværende tidspunkt er der allerede 25% af de 80-84-årige, som er blevet vaccineret første gang, så det er gode nyheder” siger konstitueret afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI.

Vaccinationsindsatsen skrider frem i målgruppe 1 til 6

For alle målgrupperne gælder det, at vaccination er i fuld gang ude i samfundet.

Hos beboere i plejebolig (gruppe 1) er 88% færdigvaccinerede, mens tallet er 70% for personer over 65 år, der modtager hjælp i hjemmet (gruppe 2), og 78% for personer over 85 år (gruppe 3).

Blandt social- og sundhedspersonale (gruppe 4) har 61% fået den første vaccine, mens 24% er færdigvaccineret.

For udvalgte personer i særlig risiko (gruppe 5) og deres pårørende (gruppe 6) har henholdsvis 72% og 17% fået første vaccination, mens 33% og 2% er færdigvaccineret.

”Det er godt at se den store tilslutning til vaccination i de forskellige målgrupper. Vi håber på at komme højere op i alle grupper, og at de nyligt inkluderede målgrupper også støtter op om indsatsen”, siger Palle Valentiner-Branth.

Her kommer tallene fra

Ligesom SSI’s normale overvågning af vaccinationer i Danmark sker overvågningen via Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Her kan SSI følge med i, hvor mange personer der har fået første og anden dosis af vaccinen mod covid-19.

Læs mere

Du kan se mere om SSI’s overvågning af covid-19 på covid19.ssi.dk/overvagningsdata.

Kontakt

For yderligere informationer kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på 22601123 eller presse@ssi.dk