Andelen af vaccinerede, der får en covid-19-infektion, er steget til knap 1%

Statens Serum Institut har sendt en ny rapport ud over antallet af covid-19-infektioner efter vaccination. Den viser, at 0,93% af dem, der er fuldt vaccineret i det primære vaccinationsforløb med fuld effekt af vaccinerne, er blevet smittet med covid-19. Til gengæld er det kun 0,1% af dem, der er blevet revaccineret, der er blevet smittet.

Coronavirus 03

Antallet af personer i Danmark, som bliver smittet med covid-19 efter vaccination, stiger fortsat. Det vil sige, at de bliver smittet med covid-19, efter at de er fuldt vaccineret og har opnået fuld effekt af vaccinerne.

Det viser den nyeste rapport over infektioner efter vaccination, som Statens Serum Institut (SSI) netop har sendt ud. Den dækker perioden fra den 27. december 2020 (uge 52), hvor den første dansker blev covid-19-vaccineret, frem til og med uge 44.

Læs hele rapporten.

38.587 tilfælde

Ifølge rapporten er der blevet påvist 38.587 covid-19-infektioner, hos personer, der er fuldt vaccineret i det primære vaccinationsforløb. Det svarer til, at 0,93% af alle covid-19-vaccinerede i det primære vaccinationsforløb i Danmark, nu har fået påvist covid-19-infektion. Ved den forrige statusrapport, der gik til den 24. oktober, var dette tal 0,5%.

”Overordnet kan man derfor sige, at antallet af covid-19-infektioner efter det primære vaccinationsforløb stiger. Det afspejler jo selvfølgelig, at de fleste har taget imod tilbud om vaccination. Men også at vi ser et stigende smittetryk i takt med at epidemien er i vækst”, siger afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI. Han fortsætter:

”Det stigende antal infektioner efter vaccination kan også være tegn på, at vaccineeffektiviteten aftager over tid i nogle befolkningsgrupper."

Blandt de 38.587 infektioner efter primært vaccinationsforløb var der 1.231 covid-19-relaterede indlæggelser og 158 dødsfald..

Få revaccinerede er smittet

Rapporten viser kun ganske få covid-19-infektioner blandt dem, der er blevet revaccineret mod covid-19.

Ved udgangen af uge 44 var der i alt 275.745, som havde taget imod tilbuddet om revaccination. Blandt dem har man kun påvist 277 tilfælde af covid-19 svarende til 0,1% af de revaccinerede.

”Andelen af de revaccinerede, der har fået en covid-19-infektion, er særdeles lav. Det på trods af, at smittetrykket har været højt den seneste måned, og at gruppen af revaccinerede i høj grad består af sårbære og ældre borgere. Det tyder det på, at revaccinationen giver en god beskyttelse mod infektion siger Palle Valentiner-Branth.

Sundhedsstyrelsen er i samarbejde med regionerne og kommunerne ved at iværksætte flere tiltag for at fremskynde revaccinationsprogrammet . 

Vaccinernes effekt mod covid-19-infektion falder over tid

Vaccinernes effekt mod, at man bliver smittet med covid-19, selv om man er fuldt vaccineret, falder over tid for både Pfizer- og Moderna-vaccinen. Faldet ses mest tydeligt for gruppen af +65-årige.

”Den lavere vaccineeffektivitet er derfor et udtryk for, at vaccinernes effekt falder over tid, og gruppen af +65 årige er de aldersgrupper, der først blev tilbudt vaccination”, siger Palle Valentiner-Branth

Læs mere

Læs hele rapporten

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI