Udbrud af marburgvirus-sygdom i Uganda

Ugandas sundhedsministerium informerede den 17. oktober 2017 WHO om et udbrud af marburgvirus-sygdom. Pr. 24. oktober 2017 er der rapporteret om fem tilfælde, ét laboratoriebekræftet tilfælde samt fire mistænkte tilfælde, heriblandt to sundhedspersoner. De berørte områder ligger i et landligt bjergrigt område i Mount Elgon National Park på grænsen til Kenya, omkring 300 km nordøst for Kampala.

Det første tilfælde var en 30-årig mand, der levede som jæger og boede nær en grotte med mange flagermus. Patienten blev indlagt på den lokale sundhedscenter 20. september 2017 med høj feber, opkastninger og diarré. Patienten blev ikke bedre af malariabehandling, og da hans tilstand forværredes blev han overført til hospitalet i nabodistriktet, hvor han døde samme dag. Der blev ikke taget nogen prøver, og patienten blev traditionelt begravet med deltagelse af ca. 200 personer.

Det andet tilfælde var søster til det første tilfælde. Hun havde passet broderen og deltaget i begravelsesritualerne. Hun blev syg og indlagt den 5. oktober 2017 med feber og blødningssymptomer. Hun blev overført til samme hospital, hvor hun døde. Også hun blev traditionelt begravet. Prøver fra denne patient viste marburgvirus-infektion, hvilket straks blev anmeldt til sundhedsministeriet.

Det tredje tilfælde (mistænkte) var bror til de to første syge. Han deltog i transporten til hospitalet af søsteren og blev efterfølgende syg. Han nægtede at blive indlagt, men tog hjem igen og forsvandt herefter. Han er ikke fundet på trods af løbende eftersøgningsindsats.

To sundhedspersoner, som var i kontakt med det andet tilfælde, har udviklet symptomer på marburgvirus-sygdom, men laboratoriesvar afventes.

Der foretages opfølgning på 155 kontakter, heraf 44 sundhedspersoner. Der pågår fortsat kontaktopsporing i familien og i lokalsamfundet.

Der er etableret overvågning, kontaktopsporing, opfølgning af mulige tilfælde samt information i de berørte områder.

Sundhedspersoner er sat i højeste beredskab og undervisning og træning planlagt. Der indrettes isolationsområder på sundhedscentre og hospitaler og træning af teams, der skal sikre værdige og sikre begravelser.

Marburgvirus udgør sammen med ebola- og lassafeber-virus de tre afrikanske blødningsfeber-virus. Infektionen er meget smitsom med en høj dødelighed (23-90 %).

Marburgvirus-sygdomsudbrud er sjældne. Uganda har dog tidligere haft udbrud af marburgvirus, som er set blandt minearbejdere og rejsende, der har besøgt grotter beboet af flagermus-kolonier.

Virus overføres ved direkte kontakt med blod, kropsvæsker og væv fra inficerede personer eller vilde dyr (fx aber og frugtædende flagermus). Behandlingen er symptomatisk, og der er p.t. ikke en vaccine.
 
På baggrund af den aktuelle situation anbefaler WHO ikke rejse- eller handelsrestriktioner til Uganda.

Rejsende til Mount Elgons huler med flagermus rådes til at undgå kontakt med flagermus samt at undgå kontakt med aber. I det omfang det er muligt, anbefales handsker og beskyttende tøj, herunder masker.

For yderligere information om marburgvirus-sygdommen samt forebyggelse, se WHO Marburg virus factsheet (på engelsk).