Stillehavslande indfører krav for at dæmme op for mæslingeudbrud

En række lande i Stillehavet kræver nu, at man er vaccineret eller kan dokumentere, at man er immun over for mæslinger, hvis man rejser dertil.

Billede af Stillehavet

WHO har oplyst, at en række lande i Stillehavsregionen nu kræver vaccination/dokumentation for immunitet mod mæslinger for visse rejsende. Det sker for at beskytte disse lande mod yderligere spredning af mæslinger, som lige nu er i udbrud i flere lande i regionen. Blandt de ramte lande er Samoa, Amerikansk Samoa, Fiji, Tonga, Australien, New Zealand og Filippinerne.

Salomonøerne

Fra den 28. december 2019 og indtil videre skal rejsende til Salomonøerne, som kommer fra de ovennævnte lande, hvor der er udbrud af mæslinger, kunne fremvise lægelig dokumentation for enten MFR-vaccination givet mindst to uger tidligere eller for, at de er immune over for mæslinger via en blodprøve. Dette gælder også, hvis man blot rejser igennem i transit i de pågældende lande.Visse grupper er dog undtaget fra de nye krav. Det drejer sig om spædbørn under seks måneder, gravide samt personer, der ikke kan tåle af blive MFR-vaccineret, for eksempel på grund af dokumenteret allergi eller immundefekt. Der er ikke aktuelt nogen tilfælde af mæslinger på Salomonøerne.

Tokelau

Indtil videre skal alle rejsende (normalt via Apia på Samoa) kunne dokumentere MFR-vaccination senest to uger før, de ankommer til Apia eller medbringe lægelig dokumentation for, at de har haft mæslinger. Kravet bliver reevalueret senest den 26. februar 2020. Der er ikke aktuelt nogen tilfælde af mæslinger på Tokelau.

Amerikansk Samoa

Alle, der rejser til Amerikansk Samoa fra Samoa eller Tonga, og som ikke er bosiddende på Amerikansk Samoa eller er amerikanske statsborgere, og født i 1957 eller senere, skal kunne dokumentere MFR-vaccination givet mindst 14 dage før afrejsen. Dette krav gælder indtil videre til den 20. januar 2020. Der er aktuelt påvist 10 tilfælde af mæslinger på Amerikansk Samoa. Heraf er fire lokalt smittede.

Marshalløerne

Alle tilrejsende over seks måneder, som er født i 1957 eller senere, og som ikke er bosiddende på Marshalløerne, skal kunne dokumentere MFR-vaccination givet mindst to uger før, de rejser ind i landet. Der er ikke aktuelt nogen tilfælde af mæslinger på Marshalløerne.

Fakta om MFR-vaccination

MFR-vaccination blev indført i børnevaccinationsprogrammet i Danmark i 1987. Derudover kan personer, som er født i perioden 1974-1985, have fået tilbud om én MFR-vaccine som led i et catch-up program. Personer, der er født og opvokset i Danmark før 1974, regnes for naturligt immune mod mæslinger. Denne årstalsgrænse er højere end den, der lige nu gælder ved indrejse til flere af Stillehavsøerne (1957). Personer, der er født i perioden 1957-1973, som skal til Tokelau eller Marshalløerne, kan eventuelt medbringe lægelig dokumentation for tidligere opnået immunitet mod mæslinger (blodprøve). Men det kan ikke garanteres, at de lokale myndigheder godtager den i alle tilfælde.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil