Antallet af bekræftede tilfælde med covid-19 stiger på tværs af landet

Covid-19-smitten stiger i uge 38, hvor antallet af indlagte også er steget. Det sker efter fem ugers fald eller stabilitet. Det viser ugens tendensrapport fra Statens Serum Institut.

De seneste fem uger har smittetallet været faldende eller stabilt. Men nu stiger det igen fra uge 37 til 38, hvor smitteforekomsten i uge 38 er 118 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Læs hele rapporten - Ugentlige tendenser for covid-19 og andre luftvejsinfektioner - uge 39 (pdf).

Der ses stigende smitteforekomst i alle fem regioner i Danmark.

Positivprocenten er i uge 38 ligeledes steget til 16,2 %. Antallet af PCR-tests, som har været stabilt de seneste uger, er tilsvarende steget med 8 % fra uge 37 til uge 38.

Der ses nu en stigende smitteforekomst i alle aldersgrupper bortset fra de 3-5-årige, hvor smitteforekomsten er let faldende. Smitten er højest blandt de 70-79-årige (229 tilfælde per 100.000 indbyggere) efterfulgt af de 60-69-årige (197 tilfælde per 100.000 indbyggere).

Blandt plejehjemsbeboere er antal bekræftede tilfælde i uge 38 steget til 185 tilfælde og har samlet set været i stigning siden uge 35.

Flere indlægges og dødsfald er stigende

Antallet af nye hospitalsindlæggelser er også steget fra uge 37 til uge 38. I uge 38 er der 457 nye indlæggelser sammenlignet med 337 i uge 37. Personer i alderen 70-89 år udgør fortsat den største gruppe blandt de nyindlagte, som det har været tilfældet siden starten af året.

Antallet af indlagte på intensivafdelingerne er fortsat lavt og er faldet yderligere til 4 tilfælde i uge 38. Andelen af indlæggelser blandt personer indlagt pga. en covid-19-diagnose (i modsætning til med SARS-CoV-2) har fluktueret omkring de 60% henover sommeren og ligger i uge 36 på 60 %.

Antallet af covid-19-relaterede dødsfald er efter at være faldet i de seneste seks uger nu steget til foreløbigt på 33 dødsfald i uge 38. Dødeligheden i Danmark er på et normalt niveau.

”Smitten er steget i stort set alle aldersgrupper i denne uge, og det bliver væsentligt at følge udviklingen i de kommende uger, da vi forventer stigende smitte i efteråret”
Overlæge og sektionsleder Bolette Søborg fra SSI

BA.5 dominerer fortsat

93 procent af de danske prøver er med omikronvarianten BA.5, som dermed stadigvæk er den førende variant i landet.

Dykker vi ned i BA.5’s subvarianter, viser ugens tendensrapport fra Statens Serum Institut, at BA.5.2 er den hyppigste subvariant og udgør en let stigende andel på ca. 27 % i uge 38. Der er set en stigning i andelen med undervarianten BF.7 i de seneste uger, og den udgør foreløbig ca. 9 % i uge 38. BA.2.75 er fortsat kun fundet i et relativt lille udsnit af prøverne og udgør ca. 2% i uge 38. Der er fundet 2 tilfælde af BJ.1 i Danmark.

Læs hele rapporten - Ugentlige tendenser for covid-19 og andre luftvejsinfektioner - uge 39 (pdf)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI