Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

Efter alt at dømme er smittespredningen i Danmark bremset lidt op. Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet.

Billede af kurve fra corona-prognosen 01

Mandag eftermiddag udsendte Statens Serum Institut (SSI) en status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling. Og ifølge SSI er der grund til forsigtig optimisme.

Kurven over nyindlagte patienter er bøjet af i forhold til den epidemimodel, der er baseret på udviklingen i de tre norditalienske provinser Lombardiet, Veneto og Emilia-Romagna.

”Hvis man ser på den model, vi har udarbejdet på baggrund af tallene, kan man se, at kurven er bøjet af i forhold til et worst-case scenarie hvor epidemien udvikler sig som i Norditalien”, siger faglig direktør i SSI, Kåre Mølbak.

Fald skyldes at vi har ændret adfærd

På baggrund af udviklingen har SSI løbende beregnet det effektive reproduktionstal. Det er et mål for, hvor mange personer, som en COVID19-smittet person i gennemsnit når at smitte videre. Og SSI’s figurer viser en faldende tendens over tid.

”Dette er et udtryk for, at epidemien et kommet under kontrol i Danmark”, siger Kåre Mølbak. Han forsætter:

”Teoretisk kan en epidemi enten komme under kontrol, fordi befolkningen opbygger immunitet, eller fordi smittetrykket reduceres på grund af adfærdsændringer og anden epidemikontrol. Det vurderes, at faldet i Danmark kan tilskrives, at befolkningen har ændret adfærd som følge af de råd der er givet fra sundhedsmyndigheder og de tiltag, som regeringen har sat i værk. Vi er stadig for tidligt i epidemien til, at immunitet spiller en væsentlig rolle.”

Andre sygdomme er også faldet

At den relativt gunstige udvikling skyldes ændring i vores adfærd, støttes også af, at man samtidig har set et meget markant fald i forekomsten af influenza.

”Dette fald kom kort efter, at Danmark lukkede ned. Da inkubationstiden for influenza er kortere end for COVID-19, men smittemåden på mange måder er den samme, tyder det på en effekt af disse tiltag, mens en immunitet mod COVID-19 ikke vil have en effekt på forekomst af influenza”, siger Kåre Mølbak.

Fra kort- til langvarigt forløb

SSI vurderer, at Danmark nu er på vej ind i den femte epidemiuge, og at der er omfattende spredning af coronavirus i landet. Det ses blandt andet af, at positivprocenten i den nationale overvågning er steget, siden man skiftede fra inddæmnings- til afbødningsstrategi den 12. marts.

”Samtidig er der så en tendens til, epidemikurven bøjer af og smittepresset falder. Derfor er det sandsynligt at epidemiforløbet – alt andet lige - er skiftet fra et kortvarigt 12-ugers forløb til et mere langstrakt forløb, hvor toppunktet er lavere. Vi er, populært sagt, på den grønne og ikke den røde kurve”, siger Kåre Mølbak

Anbefaler trinvis genåbning

Hvis den nuværende indsats fastholdes gennem lang tid, skønner SSI, at det er sandsynligt, at epidemien vil fortsætte på en relativ afdæmpet måde. Det betyder også, at risikoen for overbelastning af sundhedsvæsenet er reduceret set i forhold til et norditaliensk scenarie.

”Hvis man derimod beslutter at ophæve alle tiltag efter den 13. april 2020, vil smittepresset stige betydeligt. I så fald forventer vi, at epidemien vil vokse med en stor udfordring af sundhedsvæsenet. Og der vil være meget stor risiko for, at kapaciteten inden for intensiv terapi overskrides”, siger Kåre Mølbak.

Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau i Danmark, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet. Dette kræver dog, at befolkningen fortsat viser disciplin, holder afstand og udviser god hygiejne. Ellers kan man risikere, at smitten kommer ud af kontrol.

Kåre Mølbak

Kontakt

Kåre Mølbak, Professor, Ekspert, Direktionen / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32683157 @. krm@ssi.dk Se profil