Polio i verden – godt nyt og dårligt nyt

I 2021 blev der kun påvist få tilfælde af polio i verden i ganske få lande forårsaget af vild poliovirus. Til gengæld så man udbrud af vaccinefremkaldt polio i et stigende antal lande.

Polio 01

Lige ved og næsten. Sygdommen polio har i efterhånden mange år været snublende tæt på at være udryddet i hele verden. De seneste år har endemålet imidlertid været truet. Derfor har WHO’s krisekomité siden maj 2014 erklæret den internationale spredning af poliovirus for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning.

Den gode nyhed er, at den oprindelige vilde poliovirus (VPV) stort set er udryddet. I 2021 blev der kun påvist få tilfælde i ganske få lande.

”Den dårlige nyhed - som truer endemålet - er, at man til gengæld ser flere og flere udbrud med såkaldt vaccinefremkaldt polio. Denne type polio spreder sig fortsat til nye lande”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut (SSI).

Hvordan fører vaccinen til polio?

Poliovaccinen kan i sig selv føre til smitte med polio. Det kan ske, når man bruger poliodråber som vaccine. Dråberne indeholder levende, men svækket poliovirus, der passerer gennem tarmen på de vaccinerede. Ved manglende hygiejne kan det så smitte videre til andre – især hvis vaccinetilslutningen ikke er høj det pågældende sted. Og undervejs kan virus ændre sig fra svækket til aktiv igen, så dem, der smittes, desværre kan udvikle polio.

Denne form for polio-virusstammer kaldes ”vaccinederiveret poliovirus” (VDPV). De kan så findes som enten VDPV1, VDPV2 eller VDPV3: De tre typer svarer til de tre oprindelige vildtypevirus af polio, som vaccinerne er lavet på baggrund af.

Vild polio påvist i Afrika i 2021

I alt blev der i 2021 kun påvist seks tilfælde af vild poliovirus mod 140 tilfælde i 2020. Altså et meget markant fald.

De fleste af disse tilfælde blev fundet i Pakistan og Afghanistan, Desværre blev der også påvist et enkelt tilfælde af vild polio i Malawi i november 2021. Der er tale om et tilfælde af VPV1, hvor virus ligner et vildtypevirus, der blev påvist i Pakistan i 2019.

Det er første gang siden 2016, at der er påvist et tilfælde af vild polio i Afrika, som ellers har været erklæret poliofrit siden 2020.

Vaccinefremkaldt polio i 29 lande

Hvad angår den vaccinefremkaldte polio, så blev der i 2021 påvist udbrud med VDPV2 i fire nye lande.

Dermed er, eller har der været, påvist VDPV2 i 29 lande i verden i løbet af 2021. Blandt andet har den vaccinederiverede poliovirus spredt sig fra Nigeria til flere nabolande.

”I 12 af landene ser det dog ud til, at smitten er stoppet med at sprede sig, da man ikke har påvist nye tilfælde i mindst seks måneder”, siger Peter Henrik Andersen.

I alt blev der påvist 621 tilfælde af VDPV2 i 2021 mod 1.079 i 2020. Heraf blev i alt 415 tilfælde (67%) fundet i Nigeria.

”Lige siden 2016 har antallet af vaccinefremkaldte poliotilfælde været større end antallet af tilfælde med vild polio”, siger Peter Henrik Andersen.

Ud over de 617 påviste VDPV2-tilfælde, hvor personerne havde såkaldt slappe lammelser, der er et klassisk poliosymptom, blev der i 2021 påvist VDPV2 hos yderligere 317 personer uden symptomer.

To tilfælde af VDPV2 i Ukraine

Et af de fire nye lande med udbrud af VDPV2 er Ukraine. Her blev der i 2021 påvist to tilfælde.

Det første tilfælde blev påvist i Rivne-provinsen i den nordvestlige del af landet i oktober 2022. Her fandt man slappe lammelser hos en person og konstaterede siden, at der var tale om VDPV2.

Man fandt samme virus hos blandt andet fire slægtninge til den syge fra Zarkarpattaya-provinsen i det sydvestlige Ukraine.

I december 2021 blev der så påvist et nyt tilfælde med slappe lammelser forårsaget af VDPV2 i Zarkarpattaya-provinsen.

De to påviste virus fra oktober og december har vist sig at være genetisk identiske og kan føres tilbage til Pakistan.

Bliv revaccineret inden rejsen

På grund af poliosituationen har myndighederne med afsæt i det internationale sundhedsregulativ (IHR) en række krav og anbefalinger om vaccination og revaccination mod polio, hvis man enten kommer fra et polioramt land eller rejser til et sådan land.

Vild polio

WHO kræver vaccination/revaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig fire uger eller mere i Afghanistan, Pakistan, Madagaskar, Malawi og Yemen, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden.

De danske myndigheder anbefaler revaccination inden afrejsen fra Danmark, hvis man rejser til et af de ovennævnte fem lande.

Vaccinefremkaldt polio

WHO anbefaler vaccination/revaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig fire uger eller mere i Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Den Demokratiske Republik Congo, Congo, Djibouti, Egypten, Etiopien, Gambia , Guinea, Guinea Bissau, Iran, Liberia, Mauretanien, Mozambique, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Tadsjikistan, Uganda, Ukraine og Yemen, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden.

De danske myndigheder anbefaler revaccination inden afrejsen fra Danmark, hvis man rejser til et af de ovennævnte 29 lande.

Øvrige lande

Ved rejser til lande som ikke længere har påvist tilfælde af vild- eller vaccinefremkaldt polio, eller hvor landet vurderes at være i risiko for re-introduktion af VPV1 eller VDPV, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til følgende lande Elfenbenskysten, Ghana, Kenya, Mali, Sudan, Togo og Kina.

Læs mere

Læs mere om polio

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI