Statens Serum Instituts bidrag til den faglige vurdering af genåbningsplanen

SSI vurderer, at der er plads til at lempe restriktionerne yderligere efter påske. Det forudsætter dog, at man er hurtig til at agere med smittedæmpende tiltag, hvis der viser sig tegn på, at smitten stiger ud over det forventede.

Billede af coronavirus 02

SSI er kommet med en overordnet faglig vurdering af mulighederne for en genåbning i den kommende periode.

Desuden har SSI bidraget med kvalitative vurderinger af en række lempelser. Herunder at man lemper forsamlingsforbuddet og restriktionerne for storcentre.

Har også set på samlescenarier

Endelig er ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 SSI kommet med modelberegninger for en række genåbningsscenarier d. 6. april. Her har de både set på konsekvenserne af enkeltstående lempelser og af tre samlescenarier. I disse tre scenarier indgår på lempelser på skole- og uddannelsesområdet, samt genåbning af de liberale erhverv.

Usikkerhed i forudsigelserne

Det skal dog understreges, at der er en stor usikkerhed ved at forudsige epidemiudviklingen i den kommende periode. Det gælder især hvad angår sæsoneffekten, smitteforebyggende adfærd i befolkningen, samt den fortsatte brug af AstraZeneca vaccinen.

Kontakt

Hvis du har brug for yderligere informationer kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på 22601123 eller presse@ssi.dk

Læs mere

Her er de rapporter og risikovurderinger, som SSI og ekspertgruppen for har udarbejdet i relation til genåbningen den 6. april 2021.

Risikovurderinger:

Notat med en vurdering af den samlede effekt på smittespredning af scenarier som ekspertgruppen for matematisk modellering har regnet på samt yderligere lempelser i henhold til de kvalitative risikovurderinger (pdf)

Kvalitative vurderinger af lempelser (pdf)

Kvalitative vurderinger af lempelser opdateret med ekstra områder (pdf)

Modelleringsnotater:

Notat af d. 16. marts 2021: Prognoser for genåbningen d. 1. marts og d. 15. marts samt genåbningsscenarier d. 6. april (pdf)

Tillægsnotat af den 21. marts 2021 til ”Notat af d. 16. marts 2021: Prognoser for genåbningen d. 1. marts og d. 15. marts, samt genåbningsscenarier d. 6. april” (pdf)