Fordobling i antal COVID-19-tilfælde i den seneste uge

Der blev i uge 36 påvist 1.229 COVID-19-tilfælde i forhold til 609 tilfælde ugen før. Dermed tale om en fordobling i antallet af tilfælde. Stigningen er mest udtalt i aldersgruppe 20-29 årige.

Billede af coronavirus 02

Antallet af COVID-19 tilfælde i Danmark er blevet næsten fordoblet i den seneste uge. I alt blev der således påvist 1.229 COVID-19-tilfælde i uge 36 mod 609 tilfælde ugen før.

Stigningen er størst blandt de 20-29-årige, men der blev også påvist flere tilfælde i de fleste øvrige aldersgrupper. Der blev også indlagt flere personer med COVID-19 på landets hospitaler. Således var der 45 nyindlagte i uge 36 i forhold til 19 i uge 35.

Stigningen i påviste tilfælde betyder, at kontakttallet, der er beregnet den 8. september på baggrund af ugen op til d. 4 september, er 1,52 i forhold til 0,9 til ugen før.

Flere kommuner overskrider opmærksomhedsgrænsen

Der er et stigende antal kommuner, der overskrider opmærksomhedsgrænsen på 20 tilfælde pr. 100.000. I dag er der således 29 kommuner med mere end 20 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Heraf har 8 kommuner en forekomst på mere end 50. tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Lige nu er det først og fremmest Odense og en række kommuner i Hovedstadsområdet særligt på Vestegnen, der har en høj forekomst.

”Det er en bekymrende udvikling, vi har set i den sidste uge, og det er utroligt vigtigt, at vi får bragt smitten ned imens vi endnu kan. Udover at holde afstand og have rene hænder skal vi også prøve at begrænse vores kontakter i det daglige. Vi skal undgå sammenkomster med mange mennesker”, siger Tyra Grove Krause, afdelingschef og overlæge på Statens Serum Institut (SSI).

Flest tilfælde blandt de 20-29-årige

Andelen af tilfælde med anden etnisk herkomst end dansk er uændret. I både uge 35 og 36 havde 58% af alle tilfælde dansk herkomst. Det næst hyppigste tilhørsland er Pakistan hvor 204 af alle nye tilfælde i uge 36 kommer fra. I Københavns Kommune og Vestegnskommunerne er andelen af tilfælde med anden etnisk herkomst højere.

De fleste tilfælde er i aldersgruppen 20-29 år. I alt 27% af alle tilfælde i den seneste uge var i denne aldersgruppe. Men der er set en stigning i alle aldersgrupper bortset fra gruppen af børn under 10 år.

”Selvom yngre personer uden underliggende sygdomme har en meget lille risiko for at få alvorlige komplikationer, er der stadigt meget vi ikke ved om mulige senfølger til COVID-19. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at holde smitten nede det kommende vinterhalvår”, siger Tyra Grove Krause.

Graf over COVID-19 tilfælde uge 34-36 på alder

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil