Omikrons mange undervarianter

Der er efterhånden kommet mange undervarianter af den kendte SARS-CoV-2 omikronvariant. Det betyder, at variantbilledet nu er blevet mere blandet. Få den seneste opdatering fra Statens Serum Institut her.

De sidste år har vi i Danmark vænnet os til at vente på, hvilken covidvariant der ville blive dén nye dominerende variant. Men som tiden er gået, har varianten omikron spredt sig til en ”samling” af undervarianter med små, men væsentlige forskelle.

Der er nemlig kommet så mange nye undervarianter, at det ikke kun er varianterne, som Statens Serum Institut (SSI) ser på, men også specifikke positioner for mutationer, da nogle ”interessante” positioner går igen på tværs af undervarianter. Derfor er det blevet meget mere komplekst at se på undervarianter.

Den dominerende undervariant i Danmark er en undervariant af omikron, der benævnes BA.5. Den udgør samlet set (dvs. sammen med en række yderligere ændringer) ca. 94% af de sekvenserede prøver i uge 40, og denne andel har været stabil hen over de seneste måneder.

BA.5 har udviklet sig til et stigende antal undervarianter, med forskellige mutationer. Der holdes særligt øje med mutationer, der potentielt kan have betydning for smitsomhed og følsomhed for antistoffer fra vacciner eller tidligere infektion.

Nogle af mutationerne går igen på tværs af flere undervarianter, og der holdes særligt øje med 5 positioner i spike-proteinet hvor der optræder mutationer i forskellige kombinationer, hhv. aminosyre position 346, 444, 452, 460 og 486.

Hvilke varianter ser vi lige nu i Danmark?

I øjeblikket holder SSI særligt øje med to undervarianter, som også er stigende i mange andre europæiske lande, som har eller nu ser ud til at vokse hurtigt og derfor forventes at blive blandt de dominerende undervarianter.

Den ene er BF.7, som de seneste uger er steget fra ca. 1 % af de sekvenserede prøver i uge 31 til foreløbigt 17% i uge 40.

Den anden undervariant er B.Q.1.1., som er steget fra under 0,5% af de sekvenserede tilfælde i uge 37 til foreløbigt ca. 4% i uge 40, hvilket svarer til en fordobling hver uge siden uge 37. B.Q.1.1 er kendetegnet ved at have alle de fem mutationer i spike-proteinet nævnt ovenfor, mens BF.7 indeholder 3 af de fem.

Der er tegn på en større smitsomhed af disse undervarianter og de dertil tilhørende positioner for mutationer, men pt. ikke noget der tyder på, at de forårsager øget antal indlæggelser eller mere alvorlig sygdom.

Varianter vurderes løbende

Til løbende risikovurdering af nye varianter og undervarianter mødes en ekspertgruppe med deltagelse fra Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsministeriet og en række faglige eksperter fra medicinske selskaber mv. jævnligt i ”SARS-CoV-2-variant risikovurderingsgruppen”.

Gruppen har gennemgået SSI’s overvågningsdata og udvekslet erfaringer fra udlandet og den vurderer, at der indtil videre ses tegn på større smitsomhed af disse varianter, men pt. ikke alvorligere sygdomsforløb som afspejlet i indlæggelser. SSI holder fortsat tæt øje med udviklingen.

Den ugentlige variantfordeling kan følges i SSI’s tendensrapport: Ugentlige tendenser for covid-19 og andre luftvejsinfektioner.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI