Nyt nyhedsbrev om aktuelle sygdomme, udbrud, epidemier og meget andet

Nyt fra SSI’s infektionsberedskab hedder det nye nyhedsbrev, der vil blive offentliggjort af Statens Serum Institut som udgangspunkt hver 14. dag.

Nyhedsbrevet vil indeholde korte beskrivelser af forskellige infektiøse trusler og sygdomsudbrud, udviklinger af sygdomsfremkaldende organismer, eller andet der truer sundheden blandt mennesker og dyr.

”SSI er et beredskabs- og forskningsinstitut, hvis opgave det er at overvåge sygdomme, der kan true vores sundhed. Og derfor er det også vigtigt, at vi løbende kommunikerer klart og åbent om de sygdomme og infektioner der er i omløb – både i Danmark og internationalt. Derfor er jeg glad for, at vi med det nye nyhedsbrev helt kort og præcist kan skitsere øjebliksbilledet for overvågningen af sundheden blandt mennesker og dyr”
Henrik Ullum, adm. dir. Statens Serum Institut

Nyt fra SSI’s infektionsberedskab vil bestå af helt korte beskrivelser med links til flere data, undersøgelser og forklaringer.

Nyhedsbrevet udkommer første gang den 13. april 2023.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI