Lidt flere fik bakteriel meningitis i 2021 end i 2020

I 2021 blev der anmeldt 86 tilfælde af bakteriel meningitis. Det er lidt flere end året før. Til gengæld var der færre, der døde af sygdommen, end i både 2019 og 2020. Det viser den årlige opgørelse fra Statens Serum Institut.

Billede af tablet med meningitis

Der var lidt flere personer i Danmark, der fik bakteriel meningitis (også kaldet purulent meningitis) i 2021 end året før.

Ifølge den årlige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) blev der sidste år registreret i alt 86 tilfælde. Det var knap 18% flere i forhold til 2020, hvor antallet af tilfælde var rekordlavt på blot 73.

Se årsopgørelsen her.

Én type skyld i stigning

Stigningen i antallet af tilfælde skete især, fordi man så et øget antal tilfælde af bakteriel meningitis på grund af bakterien Haemophilus influenzae.

Tallet steg fra fire tilfælde på grund af denne bakterie i 2020 til et rekordhøjt niveau på 19 tilfælde (22% af det samlede antal tilfælde). Det svarer til næsten en femdobling på blot et år.

Den største del af tilfældene var dog fortsat meningitis på grund af pneumokokker. Her lå tallet stabilt i 2021 på 45 tilfælde (godt 52% af det samlede antal tilfælde) mod 41 tilfælde i 2020.

Derudover kom yderligere otte tilfælde (9%) fra andre streptokokker end pneumokokker. Og tre tilfælde (3%) fra bakterien Listeria monocytogenes.

Der blev også registreret seks tilfælde (7%) af meningokok-meningitis og ét tilfælde (1%), som skyldtes bakterien Klebsiella pneumoniae.

Færre døde

I 70% af tilfældene med bakteriel meningitis var der registeret en anden underliggende sygdom eller risikofaktor for meningitis hos patienten.

I 2021 var der færre, der døde af sygdommen, sammenlignet med de to foregående år. I alt blev der registeret ni dødsfald på grund af bakteriel meningitis i 2021. I 2019 og 2020 var tallet på henholdsvis 18 og 10 dødsfald.

Læs mere

Se årsopgørelsen her.

Læs mere om bakteriel meningitis

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI