Opdaterede retningslinjer for zikavirus

Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts anbefalinger for danske rejsende og især for gravide er blevet ændret.

Gravid kvinde

Siden det store udbrud af zikavirus i 2015-17 – særligt i Syd- og Mellemamerika, Caribien, Florida og Texas i USA – er epidemien aftaget.

Udbruddet fik meget stor opmærksomhed, da zikavirus, som normalt kun giver anledning til mild influenzalignende sygdom, også viste sig at kunne føre til alvorlige fosterskader.

Zikavirus forekommer dog fortsat i tropiske og subtropiske lande og områder i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika. Så selvom risikoen for gravide er mindre nu, vil der fortsat være en lav, men ukendt risiko.

Ændrede retningslinjer

Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts anbefalinger for danske rejsende, og især for gravide, er derfor blevet ændret. I disse retningslinjer tages der højde for, at zikavirus lige nu ikke forekommer i udbrud, men at virussen fortsat kan findes i en lang række tropiske og subtropiske lande.

Gravide og kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, anbefales derfor at overveje at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande og områder, hvor zikavirus findes.
Uanset hvor i verden, man rejser hen, opfordres gravide desuden til at være opmærksomme på risikoen for at blive smittet med en myggeoverført sygdom, og i givet fald at beskytte sig ekstra godt mod myggestik.

Se nærmere for en beskrivelse af zikavirus og risiko for smitte.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning omkring zikavirus.

Forholdsregler for kvinder

For kvinder, der har rejst i lande/områder med forekomst af zikavirus, anbefaler Sundhedsstyrelsen aktuelt følgende forholdsregler:

  • Gravide, som har rejst i områder med forekomst af zikavirus under deres graviditet, og som under rejsen eller mindre end to uger efter, at de er kommet hjem, har haft symptomer forenelige med infektion med zikavirus, skal informere deres læge og jordemoder om det.
  • Kvinder, der har rejst i disse områder, og som planlægger graviditet, opfordres til at vente med at blive gravide til to måneder efter, at de er kommet hjem.
  • Mænd, der kommer hjem fra områder med forekomst af zikavirus, og som har en partner, der er gravid, anbefales at bruge kondom under resten af graviditeten.
  • For mænd, hvis kvindelige partner er i den fertile alder, men ikke er kendt gravid, anbefales det, at parret anvender prævention (af en hvilken som helst art) i tre måneder efter hjemkomsten. Det gælder uanset om manden har/har haft symptomer på zikafeber eller ej.
  • Par, der rejser sammen til områder med forekomst af zikavirus, anbefales at bruge prævention (af en hvilken som helst art) under opholdet og i tre måneder efter, at de er kommet hjem.
Anders Koch

Kontakt

Anders Koch, Overlæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Blod- og Seksuelt overførte infektioner
T. 32683964 @. ako@ssi.dk Se profil