Lande der overholder kriteriet vedr. smitte i de nye rejsevejledninger og indrejserestriktioner

De nye rejsevejledninger og indrejserestriktioner træder i kraft lørdag d. 27. juni. Den endelig liste over lande, der lever op til kriteriet vedr. smitte for perioden 27. juni til 3. juli offentliggøres d. 25. juni.

Her finder du information om, hvilke lande der på nuværende tidspunkt overholder kriteriet vedr. smitte i de nyeste rejsevejledninger.

Lande, der overholder kriteriet vedr. smitte i de nye rejsevejledninger er vist med grønt i nedenstående kort. Bemærk, at farverne på kortet alene vedrører incidenskriteriet og således ikke relaterer til farvekoderne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Der gælder særlige kriterier for de nordiske lande herunder Sverige.

Læs mere om kriterierne i de nye rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort der lande der overholder kriteriet vedr. smitte i de nye rejsevejledninger

I forhold til Udenrigsministeriets rejsevejledninger er det ugentlige antal nysmittede per 100.000 kun ét kriterie i den vurdering, som Udenrigsministeriet foretager for opdatering af rejsevejledningerne. Hvis et land har betydelige indrejserestriktioner og karantæneregler over for danske rejsende, så vil rejsevejledningen fraråde ikke-nødvendige rejser (orange).

Klik her for at se en tabel, der viser det antal ugentlige sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere for de seneste to uger for hvert land i EU, Schengenområdet samt Storbritannien.

Det overvejes stadig, hvordan et kriterium omkring landedes testregime nærmere kan udformes.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil