Tilfælde af mæslinger i Københavnsområdet 

Det nye tilfælde er smittet med en anden type mæslingevirus, og er derfor ikke en del af det hidtidige udbrud med i alt seks tilfælde.

Mæslinger 02

Genotypning af mæslingevirus isoleret fra den pågældende har vist sig af være type B3, og patienten er derfor ikke en del af det mindre udbrud med i alt seks tilfælde, der har været i Danmark i de seneste 3-4 uger. Den pågældende virustype er senest påvist i Danmark i januar 2019, men de to virus er ikke fuldstændig identiske.

Barnet har ikke aktuelt været ude at rejse, og der har ikke været kontakt til kendte tilfælde med mæslinger. Der er derfor sket smitte i Danmark fra en ukendt smittekilde. Internationalt er den pågældende B3 type tidligere rapporteret fra Italien og i de sidste par måneder fra Østeuropa, men der har også været enkelte tilfælde med helt identisk mæslingevirus i Tyskland.

Barnet har siddet i et venteværelse og været i en daginstitution, mens det har været smitsomt. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor informeret personer, der kan have været udsat for smitte.

Mæslinger har en inkubationstid på op til 18 dage, og i denne situation med viden om aktuel cirkulation af 2 forskellige virustyper, opfordres læger til fortsat at være ekstra opmærksomme på patienter med symptomer som kunne være mæslinger.

Til sundhedspersonale om prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til mæslingevirus IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistoffer kan påvises ved udslæt.

Svælgpodning og urin til påvisning af virus ved hjælp af PCR. Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Et negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som muligt af hensyn til isolation og behandling af patienten, samt opsporing og evt. vaccination af personer, som har været udsat for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt. Påvisning af virus ved PCR er et krav. Det nationale WHO Reference Laboratorie for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslingevirus-PCR-positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirus er vigtigt i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte- såvel som mæslingevirus-PCR-positive prøver sendt hertil så hurtigt som muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende læge på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen og/eller virustypningen.

Se overvågningsdata for mæslinger i Danmark.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil