Færre senfølger efter smitte med omikron

Danskere der har været smittet med en omikronvariant har færre senfølger, end danskere der har været smittet med en deltavariant. Det viser en stor spørgeskemaundersøgelse fra Statens Serum Institut, som for første gang undersøger sammenhængen mellem omikronsmitte og senfølger.

I august 2021 lancerede Statens Serum Institut (SSI) verdens største spørgeskemaundersøgelse af senfølger forbundet med covid-19, nemlig EFTER-COVID.

Indtil i dag er 2,4 millioner danskere blevet inviteret til at være med og mere end 800.000 har takket ja til at deltage. EFTER-COVID består af flere delundersøgelser, der både omfatter personer, der har været smittet tidligt i epidemien, og personer, der løbende bliver smittet.

Nu er forskerne på SSI klar til at løfte sløret for resultater fra den del af undersøgelsen, der fokuserer på personer, som er blevet smittet med omikronvarianten.

Deltagerne har besvaret spørgeskemaer om deres fysiske symptomer, mentale helbred, kognitive vanskeligheder og udpræget træthed fire måneder efter, at de havde været smittet. I alt deltog 16.192 personer, der havde været smittet med omikron, 9.388 personer, der havde været smittet med delta, og 18.424 personer, der ikke havde været smittet.

Færre senfølger efter omikron

Overordnet set fandt forskerne, at risikoen for en lang række senfølger var lavere efter smitte med omikron end efter smitte med delta. Mest iøjnefaldende var det, at risikoen for smags- og lugtesansforstyrrelser var drastisk reduceret.

Hos omikronsmittede klagede kun 6% og 8% over smags-og lugtesansforstyrrelser. For deltasmittede var tallene noget højere. Her klagede 19% og 24% over disse forstyrrelser. Omikronsmittede rapporterede også mindre træthed, færre vejrtrækningsproblemer og færre kognitive vanskeligheder.

”Vores studie er et af de første, der undersøger sammenhængen mellem omikronsmitte og senfølger. Vi ser helt klart et billede af, at omikronsmittede oplever færre senfølger, hvilket, set i lyset af de mange der blev smittet under omikronbølgen, er et rigtig positivt budskab. Vi kan dog ikke konkludere, at senfølge problematikken er forsvundet med omikronvarianten. Vi ser stadig en tendens til, at folks helbred er påvirket negativt i månederne efter infektionen, bare ikke i så høj grad som ved tidligere varianter,” fortæller professor Anders Hviid fra SSI, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Vaccinerne gav færre senfølger

Da omikronbølgen ramte os, var rigtig mange danskere allerede vaccinerede. Ikke alle havde dog fået dosis nummer tre. Dét gav forskerne en unik mulighed for at undersøge, om covid-19-vaccinationer beskyttede mod senfølger efter en gennembrudsinfektion ved at sammenligne smittede, der havde fået tre doser, med smittede, der havde fået to doser vaccine. Og der var en klar tendens: Senfølger var mindre hyppige blandt dem, der havde fået en tredje dosis. Denne beskyttende effekt var størst for udpræget træthed, mentale problemer og kognitive vanskeligheder.

”Der er stadig meget, vi ikke ved om senfølger. Der er brug for mere viden om sygdomsbyrden for den enkelte patient og for samfundet. Hvor stor negativ indflydelse har senfølgerne på dagligdagen? Det er noget af det, vi arbejder på at få afklaret,” slutter Anders Hviid.

Studiet, der endnu ikke er fagfælle-bedømt, er netop blevet offentliggjort som et såkaldt pre-print.

Læs hele undersøgelsen

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI