Forbehold, men ikke fejl i testtal

Statens Serum Institut forventer ingen fejl i dagens testtal, men vi gør opmærksom på, at dagens tal skal tages med et vist forbehold.

Billede af coronavirus 02

Statens Serum Institut (SSI) er blevet opmærksom på, at mediedækningen af dagens smittetal har omtalt en fejl på testtallene fra fredag til lørdag. Der er dog tale om en misforståelse. SSI forventer ingen fejl i dagens testtal, men vi gør opmærksom på, at dagens tal skal tages med et vist forbehold.

På grund af nogle tekniske udfordringer med registreringssystemet har det fredag været nødvendigt med manuel registrering i en periode i visse testcentre. Resultatet er, at en mængde af dagens testtal er forsinkede, men vi forventer ikke fejl.