Forskerne har fundet flere nye multiresistente bakterier

Et internationalt team af forskere med deltagelse af SSI har fundet flere multiresistente Staphylococcus epidermidis kloner. De har spredt sig i hospitaler i store dele af den vestlige verden.

Hospital 02

Listen over multiresistente bakterier – det vil sige bakterier, der ikke lader sig slå ned af en lang række af antibiotika – vokser stødt.

Senest har et internationalt team, som blandt andet Statens Serum Institut er en del af, fundet flere multiresistente Staphylococcus epidermidis kloner. De har bredt sig i hospitaler i store dele af den vestlige verden. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Microbiology.

S. epidermidis er også kendt som hvide stafylokokker. De lever normalt i stort antal på menneskers hud, hvor de beskytter os mod skadelige bakterier. Men hvis de kommer ind i kroppen, kan de føre til alvorlige infektioner.

Det begyndte i Australien…

Forskningsprojektet har rødder på den anden side af jorden. Her har et australsk forskerteam ved The Doherty Institute for Infection and Immunity i Melbourne påvist, hvordan flere kloner af S. epidermidis har tilpasset sig til at trives og dermed overleve i hospitalsmiljøer.

Klonernes tilpasning skyldes at de har udviklet resistent over for en lang række typer af antibiotika, der findes i hospitalsmiljøet. Blandt dem er rifampicin og vancomycin, der begge bliver brugt til at behandle folk for svære stafylokok-infektioner, som almindelige typer af antibiotika ikke virker på.

Ved at bruge analyser af hele genomsekvenser af Staphylococcus epidermidis fandt forskerne frem til to mutationer i rpoB genet, som man ved kan give resistens mod rifampicin. Det viste sig, at disse dobbeltmutationer også gav resistens over for glykopeptid-antibiotika. Det er denne type antibiotika, som vancomycin og teicoplanin hører ind under.

..og fortsatte i resten af verden

Den australske forskergruppe søgte derpå at finde ud af, om deres fund også var et internationalt fænomen. De kontaktede derfor deres samarbejdspartnere i Europa og USA for at høre, om det var noget, andre havde erfaringer med.

Blandt dem, som de kontaktede, var Det Nationale Referencelaboratorie for Antibiotikaresistens på SSI, da SSI’s samlinger er meget omfattende.

"Vi havde dog kun en ældre samling fra 2001 af S. epidermidis isolater, da det ikke er en bakterie vi overvåger. Den optræder mest som en del af vores normalflora på huden og giver kun i meget sjældne tilfælde alvorlige infektioner."

"Alligevel fandt vi flere S. epidermidis isolater, der passede på den australske beskrivelse. Det viste sig, at de tilhørte de samme kloner og havde de samme resistensmutationer, som var beskrevet i Australien", siger fagchef Anders Rhod Larsen fra SSI.

Gør det sværere at behandle infektioner

Samme slags fund blev gjort i flere af de andre laboratorier i Danmark og udlandet. I alt har man fundet tre multiresistente kloner med dobbeltmutationen i prøver fra 78 hospitaler rundt om i verden.

"Studiet viser, at disse kloner er blevet utrolig veltilpasset til hospitalsmiljøerne, og at de har været i vestlige hospitalerne i flere årtier."

"Det viser også, at vores brug af antibiotika er med til at selektere for multiresistente bakterier, og at det udgør en fare i forhold til, at vi kan behandle bakterielle infektioner effektivt i fremtiden", siger Anders Rhod Larsen.

Fokus retter sig især mod brugen af blandt andet rifampicin til imprægnering af proteser, katetre og andre fremmedlegemer der benyttes kirurgisk. S. epidermidis er nemlig kendt for at forårsage infektioner i forbindelse med indsættelse af fremmedlegemer.

Læs mere

Hele artiklen kan læses her: Nat Microbiol. 2018 Sep 3. doi: 10.1038/s41564-018-0230-7

Forskningsnyhed Multiresistente bakterier 02

Fagchef Anders Rhod Larsen fortæller om forskningsprojektet

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil