Statens Serum Institut (SSI) får medhold i voldgiftsag

SSI får medhold i at hjemtage rettighederne til salg og produktion af antistoffer.

Den 3. december 2018 opsagde SSI sit samarbejde med BioPorto Diagnostics A/S om retten til at producere og sælge SSI’s antistoffer samt produkter (kits) baseret på antistoffer, som stammer fra SSI.

Ved en kendelse af 25. oktober 2019 afsagt af en voldgiftsret nedsat af Det danske Voldgiftsinstitut blev opsigelsen af aftalen med BioPorto Diagnostics A/S vurderet at være retsgyldig og i overensstemmelse med aftalen mellem parterne. BioPorto Diagnostics A/S har følgelig heraf ingen rettigheder til at sælge eller producere antistoffer, eller produkter (kits) baseret på antistoffer, der stammer fra SSI.

Voldgiftskendelsen har ingen betydning for antistoffer eller produkter (kits) købt af kunder hos BioPorto Diagnostics A/S i perioden mellem den 3. december 2018 og den 25. oktober 2019.

Yderligere information

Yderlige information om SSI antistoffer: https://antibodies.ssi.dk 

For yderligere spørgsmål, venligst kontakt: CFO Helle Birk Krogsgaard på telefon +45 32 68 31 14