Statens Serum Institut optimerer opgørelsen for indlæggelser med og på grund af covid-19

SSI planlægger at ændre opgørelsesmetoden for indlæggelser med og på grund af covid-19. Ændringen giver et mere nuanceret billede af årsagen til indlæggelser.

Siden SARS-CoV-2-epidemien begyndte, har Statens Serum Institut (SSI) opgjort antallet af covid-19-relaterede indlæggelser som en del af den daglige overvågning.

SSI har på baggrund af bl.a. dette kunnet følge alvorligheden af covid-19-infektioner og dermed bidrage til vurderinger af risiko for en kritisk belastning af sygehuskapaciteten. Denne vurdering sker i samspil med en række øvrige indikatorer, herunder indberetninger fra de danske regioner om belastningen på sygehusene.

Nuanceret indlæggelsesalgoritme

I januar 2022 udkom SSI med et notat, der havde til formål at kategorisere de covid-19-relaterede hospitalsindlæggelser med hensyn til, om patienterne var indlagt med covid-19-sygdom eller indlagt for noget andet, men tilfældigvis også testet positiv for SARS-CoV-2.

SSI har således siden januar 2022 anvendt en algoritme til at kategorisere indlagte SARS-CoV-2 positive patienter i tre kategorier baseret på de diagnoser, der var registreret i løbet af indlæggelsen. Udviklingen er siden vist løbende i SSI’s tendensrapport.

Metoden ændres nu, så algoritmen tager højde for det ændrede sygdomsbillede, der viste sig efter omikronvarianten blev dominerende med færre forløb med svære luftvejsinfektioner. Dermed øger den opdaterede klassifikation overensstemmelsen med de kliniske lægefaglige vurderinger, så de igen er på højde med tiden før omikron-varianten blev dominerende.

Beskrivelse af de tre nye kategorier

I den tidligere algoritme blev der ikke skelnet mellem om en diagnosekode for covid-19 var givet som hoved- eller bi-diagnose, mens dette opgøres mere granuleret med den nye algoritme, der både tager hensyn til om covid-19 er hoved- eller bi-diagnose, og om der er samtidig luftvejsdiagnose.

De tre nye kategorier benævnes:

  1. Indlæggelse pga. covid-19.
  2. Indlæggelse, hvor covid-19 kan have spillet en rolle.
  3. Indlæggelse pga. andre forhold end covid-19.

De tidligere kategorier var opdelt således:

  1. Indlagt med en covid-19 diagnose.
  2. Indlagt med en diagnose for luftvejssygdomme eller obs. covid-19.
  3. Indlagt med anden diagnose.

Hvor kan man se den nye algoritme

Man kan finde en mere detaljeret beskrivelse af ændringerne (pdf) i denne rapport.

De nye algoritmer for indlæggelser med og pga. covid-19 anvendes i tendensrapporten fra uge 40 og vises på det regionale covid-19-dashboard fra midten af oktober.

Læs mere

For en uddybende beskrivelse af den tidligere definition af covid-19-indlæggelser henvises til Fokusrapport om COVID-19-relaterede hospitalsindlæggelser under SARS-CoV-2-epidemien (pdf). Denne rapport blev udgivet en 6. januar 2022.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI