Nyhedsbreve

SSI udgiver en række nyhedsbreve. EPI-NYT med fokus på overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme, INFLUENZA-NYT om forekomsten af influenza og CEI-NYT om infektionshygiejne.

EPI-NYT

EPI-NYT formidler viden om overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme, herunder aktuelle udbrud. Den primære målgruppe er sundhedspersonale.

Abonnér på EPI-NYT

* Skal udfyldes

INFLUENZA-NYT

Statens Serum Institut overvåger influenza gennem flere forskellige overvågningssystemer. Nogle kører året rundt, andre kun i influenzasæsonen fra uge 40-20. I denne periode opdateres data fra overvågningen senest onsdag.

Influenza-Nyt udgives når der er nyt om forekomsten af influenza nationalt som internationalt.
I sæson 2017-2018 udkom Influenza-Nyt fra uge 41 til uge 18.

Abonnér på INFLUENZA-NYT

* Skal udfyldes

CEI-NYT

CEI-NYT (tidligere CAS-NYT) er et informationsbrev fra Central Enhed for Infektionshygiejne. CEI-NYT udsendes flere gange årligt til sundhedspersonale og andre med interesse for forebyggelse af infektioner i sundhedssektoren.

Tidligere udgaver kan rekvireres via CEImail@ssi.dk.

Abonnér på CEI-NYT

* Skal udfyldes