Nyhedsbreve

SSI udgiver en række nyhedsbreve: EPI-NYT, INFLUENZA-NYT, CEI-NYT og Nyt fra SSI's Infektionsberedskab. Derudover kan du også abonnere på vores nyheder via mail.

Nyheder fra SSI

Du kan abonnere på vores nyheder ved at indtaste din e-mail. Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en mail med et link, som du skal klikke på for at bekræfte tilmeldingen. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement igen.

Abonnér på nyheder fra SSI


EPI-NYT

EPI-NYT formidler viden om overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme, herunder aktuelle udbrud. Den primære målgruppe er sundhedspersonale.

Abonnér på EPI-NYT


INFLUENZA-NYT

Statens Serum Institut overvåger influenza gennem flere forskellige overvågningssystemer. Nogle kører året rundt, andre kun i influenzasæsonen fra uge 40-20. I denne periode opdateres data fra overvågningen senest onsdag.

Influenza-Nyt udgives, når der er nyt om forekomsten af influenza nationalt som internationalt.
For eksempel udkom Influenza-Nyt i sæson 2017-2018 fra uge 41 til uge 18.

Abonnér på INFLUENZA-NYT


CEI-NYT

CEI-NYT (tidligere CAS-NYT) er et informationsbrev fra Central Enhed for Infektionshygiejne. CEI-NYT udsendes flere gange årligt til sundhedspersonale og andre med interesse for forebyggelse af infektioner i sundhedssektoren.

Tidligere udgaver kan rekvireres via CEImail@ssi.dk.

Abonnér på CEI-NYT


Nyt fra SSI’s Infektionsberedskab

Nyt fra SSI’s Infektionsberedskab indeholder korte beskrivelser af udvalgte infektiøse trusler og sygdomsudbrud, udviklinger af sygdomsfremkaldende organismer eller andet der truer sundheden blandt mennesker og dyr.

Abonnér på Nyt fra SSI’s Infektionsberedskab