Status på influenza- og pneumokok-vaccination

Indtil videre er 67% af de ældre fra 65 år og opefter blevet influenzavaccineret i denne sæson. Det er markant mere end i de to forrige sæsoner. Samtidig har der været stor efterspørgsel efter den gratis pneumokokvaccine til borgere, der er fyldt 65 år. Her er 59% indtil nu blevet vaccineret.

Billede af kanyle og vaccine 01

Rigtig mange har ladet sig vaccinere mod influenza og lungebetændelse i år. Ikke mindst blandt den store risikogruppe af ældre fra 65 og op. Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI).

SSI har således leveret rekordmange influenzavacciner denne sæson. Ifølge de nye tal var der den 30. oktober blevet leveret 1,336.527 doser firevalent influenzavaccine samt yderligere 86.500 doser trivalent højdosis influenzavaccine til personer, der er fyldt 85 år.

Rekordmange ældre vaccineret

Hvis man ser på, hvem der er blevet vaccineret, så er der indtil nu blevet registreret cirka 778.000 influenzavaccinationer til personer, som er fyldt 65 år.

”Det svarer til en foreløbig vaccinationsdækning på 67%, hvilket er langt mere, end vi har set før. De seneste to sæsoner lå vaccinationsdækningen for denne gruppe på bare 52%”, siger sektionsleder Palle Valentiner-Branth fra SSI.

Dermed er Danmark også tættere end nogensinde på at nå WHO’s anbefaling om, at 75% af de ældre, der er fyldt 65 år, skal influenzavaccineres.

Stor forskel i tallene

Ifølge SSI er der stor forskel i det antal vacciner, som er blevet leveret, og det antal influenzavaccinationer, der er blevet registreret i Det Danske Vaccinationsregister (DDV).

Selv om SSI har leveret 1.423.027 influenzavacciner, har DDV således kun registreret 1.102.488 influenzavaccinationer.

”Forskellen kan skyldes en forsinkelse i indberetningerne til DDV, samt at der stadig er mange influenzavacciner på lager hos læger, apoteker, hospitaler og vaccinationsklinikker”, siger Palle Valentiner-Brandt.

Vaccinér kun risikogrupperne

Sundhedsstyrelsen har henstillet til at de resterende influenzavacciner indtil videre kun bruges til de risikogrupper, der får vaccinen tilbudt gratis. Ud over ældre fra 65 og opefter, drejer det sig om gravide, personer med kronisk sygdom og sundhedspersonale.

Der har også været en stor efterspørgsel efter pneumokokvaccine mod lungebetændelse i år. Det sker, efter at myndighederne indførte et tilbud om gratis pneumokokvaccination med PPV23 (Pneumovax) til borgere, der er fyldt 65 år, beboere på plejehjem og botilbud samt til borgere i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.
SSI har nu leveret alle de 837.000 vaccinedoser, der var købt ind, til praktiserende læger, apoteker og vaccinationsklinikker, og vaccinen er derfor i restordre.

”Der er indtil videre registreret cirka 768.000 pneumokvaccinationer i DDV. Heraf er cirka 686.000 givet til personer, der er fyldt 65 år. Det svarer til en foreløbig vaccinationsdækning på 59%. Det er glædeligt, at så mange har taget imod tilbuddet”, siger Palle Valentiner-Branth.

Indkøbt yderligere 260.000 doser

Vaccinationsdækningen kommer endnu længere op. SSI har nemlig købt yderligere 260.000 doser pneumokokvaccine, der forventes at blive leveret senest i februar 2021.
SSI er dog i dialog med producenten om muligheden for, at få disse vacciner leveret tidligere.

Bestilling af influenzavacciner

Statens Serum Institut har pt. et spærret lager på ca. 100.000 doser 4-valente influenzavacciner. Statens Serum Institut åbner igen op for bestilling af influenzavacciner den 4. november 2020.

For at sikre en geografisk jævn fordeling af vaccinerne, vil der blive sat et loft for bestillingerne, således at hver af SSI’s godt 3000 eksisterende kunder maksimalt kan bestille 30 doser.

Der henstilles til ikke at bryde loftet, da det kan betyde, at der ikke vil være vacciner nok til alle kunder. SSI forbeholder sig i den forbindelse retten til, at reducere i bestillingerne.

Såfremt alle doser ikke bliver bestilt i løbet af den første uge, kan der åbnes for genbestilling.

Bestilling sker via Statens Serum Instituts hjemmeside: https://bestil.ssi.dk/

Mulighed for returnering af vacciner

Kunder hos Statens Serum Institut der har mindst 250 antal doser influenzavaccine tilovers, og vurderer ikke at kunne få dem anvendt til personer omfattet af bekendtgørelsen, opfordres til at kontakte SSI (ordre@ssi.dk) for nærmere aftale om muligheden for returnering.

For at SSI kan tage vacciner retur kræves en erklæring om, at disse har været opbevaret på køl siden modtagelse, samt elektroniske temperaturdata fra køleskabsovervågning. Vacciner som SSI vurderer kan tages retur, vil blive afhentet af SSIs køletransport.  

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil