Forskere finder sammenhæng mellem svangerskabsforgiftning og senere nyresygdom

Kvinder, der rammes af svangerskabsforgiftning, har markant større risiko for at udvikle en nyresygdom viser en ny undersøgelse fra Statens Serum Institut.

Graviditet 01

For nogle måneder siden offentliggjorde Statens Serum Institut et forskningsstudie, som viste, at kvinder, der har haft svangerskabsforgiftning, øger deres risiko for at få demens med op til fire gange

På samme måde har forskerne også vidst i en årrække, at svangerskabsforgiftning er forbundet med en fordobling af risikoen for hjertekarsygdom.

Nu tyder noget på, at svangerskabsforgiftning derudover kan øge en kvindes risiko for andre lidelser. Et nyt studie fra SSI har nemlig påvist en sammenhæng mellem svangerskabsforgiftning og en kvindes risiko for senere at få en nyresygdom.

Det nye studie er netop blevet publiceret i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift BMJ.

Læs forskningsartiklen

Svangerskabsforgiftning påvirker nyrerne

I forvejen er det en kendt sag, at svangerskabsforgiftning påvirker nyrerne.

”Et af de klassiske tegn på svangerskabsforgiftning er, at man finder spor af protein i urinen. Normalt adskiller man ikke protein i urinen, så det er tegn på, at nyrerne ikke fungerer, som de skal. Derfor kigger man altid efter protein i urinen hos en gravid kvinde”.

”Vores tanke har været, at der ikke bare er tale om en forbigående påvirkning af nyrerne, men at der for nogle kvinder med svangerskabsforgiftning kan ske noget, så de ikke vender tilbage til normalen”, siger seniorforsker Heather Boyd fra SSI, der står bag det nye studie.

Det omvendte gør sig i øvrigt også gældende, idet kvinder med en nyresygdom, der bliver gravide, har langt større risiko for at udvikle svangerskabsforgiftning, end gravide kvinder med raske nyrer.

To til fem gange større risiko

I det nye studie har forskerne set på data fra i alt 1.072.330 kvinder, der alle havde gennemført mindst én graviditet på minimum 20 uger i perioden 1978-2015.

Totalt set omfatter studiet 2.046.984 graviditeter. Af dem udviklede 14.816 kvinder senere en nyresygdom, og tendensen var klar.

”De kvinder, der havde haft svangerskabsforgiftning, havde to-fem gange større risiko for senere at få en nyresygdom alt afhængig af, hvor sent i graviditeten de fik svangerskabsforgiftning, og hvilken nyresygdom, der var tale om”, siger Heather Boyd.

For at udelukke, de kvinder, der allerede havde en nyresygdom, da de blev gravide, talte man kun de kvinder med, der først blev diagnosticeret med en nyresygdom minimum tre måneder efter, at de havde født.

Kan bruges til tidligere diagnoser

Ifølge Heather Boyd kan resultaterne bruges til to ting:

”For det første, har vi vist, at der ér en sammenhæng mellem svangerskabsforgiftning og senere nyresygdom. Det er ikke sikkert, at det er svangerskabsforgiftningen, der udløser nyresygdommen. Der kan være en faktor, som vi ikke kender, der udløser begge dele. Men sammenhængen er der.”

”For det andet kan studiet bruges til at overveje, om man bør screene kvinder, der har haft svangerskabsforgiftning mere indgående efter fødslen. Nogle former for nyresygdomme kan man jo allerede måle efter få år, og det vil være en fordel for både de pågældende kvinder og for sundhedssystemet at få dem diagnosticeret så tidligt i forløbet som muligt”, slutter Heather Boyd.