Covid-19 infektioner efter vaccination

Statens Serum Institut har kigget på, hvor mange, der er blevet smittet med covid-19, efter at de er blevet vaccineret.

Søndag den 27. december 2020 blev den første dansker vaccineret mod covid-19. Lige siden har udrulningen af vacciner været i gang over hele landet, og på Statens Serum Institut (SSI) har man nøje fulgt med i forløbet.

Et af de centrale spørgsmål er, om man kan få covid-19, efter at man er blevet vaccineret mod sygdommen?

SSI har derfor kigget på alle, der er blevet covid-19 vaccineret i Danmark fra den 27. december frem til den 1. juni.

Smittet efter 1. vaccination

I perioden 27. december til 1. juni har der været i alt 123.179 covid-19-tilfælde i Danmark.

Ud af dem har der været 5.801 covid-19 tilfælde blandt personer der er vaccineret første gang, men inden at personen har fået andet stik. Det svarer til cirka 4,7% af tilfældene.

Blandt disse 5.801 covid-19-tilfælde har der været 585 indlæggelser inden for 14 dage efter, at personen har fået en positiv PCR-test. Der er registreret 312 dødsfald inden for 30 dage efter den positive PCR-test.

Smittet efter 2. vaccination

SSI’s tal viser også, at der er fundet 1.334 covid-19-tilfælde, efter at en person er vaccineret anden gang. Det svarer til knap 1% af det totale antal covid-19-tilfælde.

972 ud af de 1.334 tilfælde (72,8%) er fundet, efter at den fulde effekt af vaccinen er sat ind. De kaldes derfor for gennembrudsinfektioner. Det vil sige infektioner, der ”bryder igennem” vaccinens fulde effekt. Andelen af gennembrudsinfektioner svarer til 0,1 % af personer med forventet fuld effekt af vaccinerne.

Blandt disse 1.334 covid-19-tilfælde har 147 været indlagt inden for 14 dage efter positiv PCR-test, og der har været 40 dødsfald inden for 30 dage efter den positive PCR-test. Af dem er de 107 indlæggelser og 22 dødsfald sket blandt personer med gennembrudsinfektioner.

Vacciner kan ikke sammenlignes

SSI har også set på, hvilken covid-19 vaccine, folk har fået. Og om antallet af gennembrudsinfektioner er lige fordelt på de forskellige vacciner.

”Da vaccinerne er blevet givet til forskellige målgrupper, kan man ikke sammenligne data for de forskellige vacciner direkte. Samtidig er der forskel på, hvornår de enkelte vacciner blev rullet ud, og dermed hvor stort et smittetryk, der var på det pågældende tidspunkt”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Ikke sikkert, at død skyldes covid-19

Ifølge SSI’s tal har antallet af indlæggelser og dødsfald ligget ret stabilt gennem hele den periode, når man kigger på de personer der har fået 2. doser.

”Vi kender ikke detaljerne for hvorfor de enkelte personer er blevet indlagt eller er døde. Derfor kan indlæggelserne og dødsfaldene ikke med sikkerhed tilskrives covid-19, men da de er sket omkring tidspunktet for en positiv PCR-test klassificeres de som covid-relateret ”, siger Rebecca Legarth.

Hvorfor får folk covid-19 trods vaccination?

SSI peger på, at man selv efter lang tid udskille små mængder virus, som bliver fanget af de følsomme PCR-test, uden at de er blevet smittet igen. Og selvfølgelig kan en positive prøve være falsk positiv, men det forventer vi er sjældent.

En mulighed er, at de er blevet smittet med covid-19 lige før, at de er blevet vaccineret og derfor først bliver testet positive efter vaccinationen.

”Men samlet er det forventeligt, at en vaccine ikke dækker 100%, og det kan betyde at der vil være en andel, der får et -ofte mildt- sygdomsforløb på trods af vaccination”, siger Rebecca Legarth.

Gennembrudsinfektioner og virusvarianter

Endelig har SSI set på, om nogle af de mange covid-19-virusvarianter øger chancen for, at man bliver smittet, efter at man er blevet vaccineret.

”Indtil nu har vi kun set få tilfælde af gennembrudsinfektioner for enkelte af de særlige varianter. Der er nogen variation i incidensen af gennembrudsinfektioner for forskellige varianter, men data er meget begrænset, og der er derfor aktuelt ingen tegn på, at særlige virusvarianter i særlig høj grad forårsager gennembrudsinfektioner. Men det er et område SSI følger tæt”, slutter Rebecca Legarth.

Se den seneste opgørelse over infektion med Covid-19 efter vaccination.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI