27,8 mio. kroner skal styrke infektionsberedskabet

Statens Serum Institut har fået tildelt en stor bevilling fra EU’s EU4Health-program til at styrke overvågningen af infektionssygdomme baseret på helgenomsekventering af mikroorganismer, og dermed blive endnu bedre til at spore sygdomsudbrud, overvåge antibiotikaresistens og monitorere udviklingen af smitsomme sygdomme.

I løbet af de sidste 10 år er helgenomsekventering af sygdomsfremkaldende mikroorganismer blevet et bærende element i det danske infektionsberedskab. Statens Serum Institut skal nu, med en bevilling på 27,8 millioner kroner udvikle overvågningen.

”Selvom overvågningen i Danmark allerede er af høj kvalitet, kan nogle aspekter forbedres yderligere. COVID-19-pandemien har vist vigtigheden af standardiserede laboratorieprocedurer og af et velstruktureret it-system til at håndtere sekvensdata. Pengene vil gå til at forbedre den helgenombaserede overvågning både i laboratoriet og på IT-siden,” siger afdelingschef Lars V. Pallesen.

Med helgenomsekventering kan man relativt hurtigt og billigt få et komplet billede af den sygdomsfremkaldende organisme og dermed indentificere dens undertyper og gener. Den data som kommer ud af sekventeringen, kaldes WGS-data (fra engelsk Whole-Genome Sequencing), og dette er vigtig for overvågningen af smitsomme sygdomme og antibiotikaresistens, samt opsporing af sygdomsudbrud.

”Helt konkret får vi med bevillingen mulighed for at forny vores IT-systemer, så de bliver bedre, mere automatiserede og skalerbare. Ligesom vi i laboratoriet vil arbejde på at gøre sekventering hurtigere, billigere og mere robust, for at være bedst muligt forberedt på fremtidige mikrobiologiske trusler,” siger Lars V. Pallesen.

Ved Covid-19-pandemien blev det også tydeligt, hvor vigtig det var at hurtig kunne dele data på tværs af lande. Der arbejdes derfor på klare aftaler om deling af data til nationale og internationale sundhedsinstitutioner.

Man kan læse mere om helgenomsekventering på projektets hjemmeside.

MicrobeSeq Denmark logo

Disclaimer: SSI-Seq is supported by co-funding from the European Union’s EU4Health programme under Grant Agreement Nr 101111879. Views and opinions expressed do not necessarily reflect those of the European Union or HaDEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them”

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI