Statens Serum Institut lancerer et nyt dashboard om gennembrudsinfektioner

Det nye dashboard viser smittede og indlæggelser fordelt på vaccinationsstatus. Målet er, at kunne overvåge covid-19-smitte blandt vaccinerede med forventet fuld effekt (gennembrudsinfektioner), samt alvorlighed i form af indlæggelser.

Statens Serum Institut (SSI) har i dag lanceret et nyt covid-19-dashboard, der viser opgørelser vedr. gennembrudsinfektioner blandt uvaccinerede, påbegyndt-vaccinerede og personer som forventer fuld vaccineeffekt (dvs. 14 dage efter færdigvaccination) blandt alle som er fyldt 12 år eller derover.

På dashboardet kan man blandt andet se data over antallet af bekræftede tilfælde og indlæggelser fordelt på vaccinestatus og aldersgrupper. 

Hvis du ønsker at sammenligne tallene for hhv. smittede og indlæggelser blandt vaccinerede (forventet fuld effekt), uvaccinerede og påbegyndt vaccinerede personer, så bør du tage højde for størrelsen af gruppen, og fx sammenligne tallene pr. 100.000 personer i gruppen.

Da dashboardet blev lanceret den 18. oktober, var tallene som følger:
Gruppen af personer, som indeholder vaccinerede med forventet fuld effekt, og som er mindst 12 år, udgør en betydelig større gruppe end uvaccinerede borgere i samme aldersgruppe. Måden, man alligevel kan sammenligne grupperne, er ved fx at gøre det pr. 100.000 personer i gruppen. Eksempelvis er der for hver 100.000 personer, som er uvaccinerede og mindst 12 år gamle, 7 indlagte. Og for hver 100.000 personer, som er vaccineret med forventet fuld effekt og mindst 12 år gamle, er der 1,5 indlagte.

Derudover er der 31,4 bekræftede tilfælde af covid-19 pr. 100.000 borgere som er mindst 12 år, som ikke er vaccinerede, mens tallet er 8,4 bekræftede tilfælde per 100.000 borgere som er mindst 12 år gamle og som er vaccinerede med forventet fuld effekt. Det svarer til, at der er 3,7 gange flere smittede blandt de uvaccinerede som er mindst 12 år gamle end blandt de borgere med forventet fuld effekt af vaccination, som er mindst 12 år gamle.

Du finder det nye dashboard om gennembrudsinfektioner her.

Bekræftede tilfælde og indlæggelser med covid-19 pr. 100.000 personer.

Ny oversigtsside med links til SSI's covid-19-dashboards

Det nye dashboard om gennembrudsinfektioner kan også findes via SSI's nye oversigtsside (forside), hvor der er links til alle SSI's covid-19-dashboards. 

Skærmbillede: Oversigtsside med links til alle SSI's dashboards

Interaktive muligheder

Med det nye dashboard om gennembrudsinfektioner er det muligt at klikke fx aldersgrupper til og fra, samt benytte 'zoom-skyderen' til at zoome ind på en bestemt periode i pandemien. Se vejledning for dashboardene generelt her. 

Glæden ved genkendelighed

Dashboardet om gennembrudsinfektioner er bygget op på stort set samme måde som de eksisterende covid-19-dashboards. Nøgletalsbjælken, som plejer at være præsenteret øverst, er rykket til højre.

Her bliver man præsenteret for antallet af bekræftede tilfælde og indlæggelser siden i går blandt uvaccinerede, påbegyndt-vaccinerede og personer med forventet fuld effekt.

Øverst bliver man præsenteret for søjle- og cirkeldiagrammer, som viser fordelingen af bekræftede tilfælde og indlæggelser pr. 100.000 med samme vaccinationsstatus siden i går og for de seneste 7 dage.

Nederst på siden vises tidsserier fordelt på uger. Her er det muligt at følge udviklingen inden for hver vaccinationsstatus fordelt på bekræftede tilfælde og indlæggelser, hertil også opdelt på aldersgrupper.

Informationen på dashboardet om gennembrudsinfektioner henvender sig bredt til borgere, journalister og sundhedsmyndigheder.