Smitten er højest blandt unge, der ikke har taget imod vaccination, og blandt børnene

Covid-19-epidemien stiger stadig i hele landet. Incidensen er højest blandt skolebørn i alderen 6-11 år og blandt uvaccinerede 12-19-årige. Det viser tendensrapporten fra Statens Serum Institut.

Billede af skolebørn 01

Det går stadig den forkerte vej med covid-19-epidemien. Det daglige antal nye smittede med covid-19 er steget markant siden midten af september, og det stiger fortsat.

Ifølge den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI) steg antallet af nye covid-19 tilfælde således med 34% fra uge 43 til uge 44.

Rapporten viser også klart, at det er blandt børnene og de unge, der ikke har taget imod vaccination, hvor smitten er højest lige nu.

Se den nye tendensrapport

Figur til tendensrapport uge 45 - 01

Mange børn smittet

Smitten er højest blandt skolebørn i alderen 6-11 år. Her ser man nu en incidens på 941 tilfælde pr. 100.000. Dette viser sig også ved et højt antal af covid-19-udbrud på skolerne. Det gælder særligt i indskolingen og på mellemtrinet samt blandt personalet i grundskolerne.

Kigger man på de uvaccinerede, er incidensen stadig højest blandt de 12-15-årige (981 pr. 100.000). Incidensen for de 16-19-årige er faldet en smule, men er fortsat høj (736 pr. 100.000).

”Hvis man udelukkende ser på den del af de 12-15-årige, der ikke har taget i mod tilbud om vaccination, så har de faktisk den højeste smitte og dermed en incidens, der er lidt højere end for de 6-11-årige”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Figur til tendensrapport uge 45 - 02

Vacciner sikrer mod smitte og indlæggelser

Den nye tendensrapport viser også klart, at man er bedre stillet mod covid-19, hvis man er vaccineret, end hvis man ikke er.

Ifølge rapporten er risikoen for at blive smittet 3,2 gange højere for alle over 12 år, der ikke har taget imod tilbud om vaccination. Og risikoen for at blive så syg af covid-19, at man skal indlægges på hospital, er 4,8 gange højere.

Incidensen er også vokset

Den fortsatte stigning i antallet af smittede betyder, at den samlede incidens er vokset fra 148 covid-19 tilfælde pr. 100.000 indbyggere i den forrige tendensrapport til nu 273 tilfælde.

Samtidig er positivprocenten vokset fra 2,3% til 2,5%: Det til trods for, at antallet af borgere, der bliver testet, er vokset yderligere.

”Epidemien vokser stadig på tværs af landet. Den er fortsat højest i Region Hovedstaden, men væksten i smittetallene i de øvrige regioner ligger nu over væksten i Region Hovedstaden”, siger Rebecca Legarth.

RS-virus og influenza

Tendensrapporten viser også tendensen for andre luftvejsinfektioner som for eksempel RS-virus.

Her er incidensen pr. 100.000 indbyggere faldet fra 7 i uge 42 til 5 i uge 44. Og antallet af nyindlagte er skrumpet fra 260 til 99 i samme periode.

Endelig viser rapporten, at forekomsten af influenza fortsat er meget lav i Danmark. Her var incidensen pr. 100.000 indbyggere helt nede på 0,38 i uge 44.

Læs mere

Se den nye tendensrapport

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI